Počet záznamů: 1

Super-Resolution and Blind Deconvolution For Rational Factors With an Application to Color Images

 1. 1.
  0316480 - UTIA-B 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šroubek, Filip - Flusser, Jan - Cristobal, G.
  Super-Resolution and Blind Deconvolution For Rational Factors With an Application to Color Images.
  [Superrezoluce a slepá dekonvoluce pro neceločíselné faktory a s aplikací pro barevné obrázky.]
  Computer Journal. Roč. 52, č. 1 (2009), s. 142-152 ISSN 0010-4620
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572; GA ČR GA202/05/0242
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 2004CZ0009
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: super-resolution * blind deconvolution * alternating minimization * polyphase components
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  Impakt faktor: 1.394, rok: 2009
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/ZOI/sroubek-super-resolution and blind deconvolution for rational factors with an application to color images.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/ZOI/sroubek-super-resolution and blind deconvolution for rational factors with an application to color images.pdf

  We have proposed blind deconvolution and resolution enhancement correctly define for non-integer factor. Extension to color images is also presented.

  Navrhli jsme slepou dekonvoluci a zvýšení rozlišeni pro neceločíselné faktory. Rozšíření do barevných obrázků je také uvedeno.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166390