Počet záznamů: 1  

Multifocus image fusion using the log-Gabor transform and a Multisize Windows technique

 1. 1. 0316477 - UTIA-B 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Redondo, R. - Šroubek, Filip - Fischer, S. - Cristobal, G.
  Multifocus image fusion using the log-Gabor transform and a Multisize Windows technique.
  [Multifokální fúze pomocí log-Gabor transformace a více-rozměrných oken.]
  Information Fusion. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 163-171 ISSN 1566-2535
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572; GA ČR GA202/05/0242; GA ČR GA102/04/0155
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 2004CZ0009
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: multiresolution fusion * wavelet transform * Gabor representation * Multifocus imaging
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  Impakt faktor: 2.212, rok: 2009
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/ZOI/sroubek-multifocus%20image%20fusion%20using%20the%20log-gabor%20transform%20and%20a%20multisize%20windows%20technique.pdf

  Multifocus fusion without artifacts using log-Gabor representation and multi-size windows.

  Multifokální fúze bez artefaktů pomocí log-Gaborovské reprezentace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166388