Počet záznamů: 1  

Polymorphism in hybrid male sterility in wild-derived Mus musculus musculus strains on proximal chromosome 17

 1. 1. 0316413 - UBO-W 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vyskočilová, Martina - Pražanová, G. - Piálek, Jaroslav
  Polymorphism in hybrid male sterility in wild-derived Mus musculus musculus strains on proximal chromosome 17.
  [Polymorfismus sterility hybridnich samcu v proximální oblasti chromosomu 17 v liniich odvozenych z divokych populaci Mus musculus musculus.]
  Mammalian Genome. Roč. 20, č. 2 (2009), s. 83-91 ISSN 0938-8990
  Grant CEP: GA MŠk LC06073; GA ČR GA206/06/0955
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: hybrid male sterility * QTL mapping * polymorphism * Mus musculus musculus * Mus musculus domesticus
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.942, rok: 2009

  The hybrid sterility-1 (Hst1) locus at Chr 17 causes male sterility in crosses between the house mouse subspecies. We derived two strains, STUS and STUF, that produce sterile and fertile males, respectively, in crosses withC57BL mice. To determine the genetic basis underlying male fertility, the (STUSxSTUF)F1females were mated to C57BL/10J males. Sterile males had a significantly smaller epididymis and testes than parental animals, and lacked spermatozoa due to meiotic arrest. The remaining fertile males displayed no deviation from values found in parental individuals. QTL analysis of the progeny revealed strong associations of male’s fitness components with the proximal end of Chr 17, and a significant effect of the central section of Chr X on testes mass. The data suggest that genetic incompatibilities associated with male sterility have evolved independently at the proximal end of Chr 17 and are polymorphic within both M. m. domesticus and M. m. musculus genomes.

  Lokus Hst1 (Hybrid sterility-1), který leží na chromosomu 17, je zodpovědný za sterilitu hybridů myši domácí. Pro studium genetického pozadí sterility hybridů jsme vytvořili inbrední linie STUS a STUF odvozené od M. m. musculus. Z křížení samic (STUSxSTUF)F1 se samci C57BL/10 jsme získali jak fertilní, tak sterilní hybridní samce. Neplodní hybridní samci měli významně sníženou hmotnost varlat a nadvarlete s absencí spermií nebo malým počtem spermií. Histologická analýza řezů varlaty ukázala, že k zástavě spermatogeneze dochází v pachytenní/zygotenní fázi nebo je narušena spermiogeneze. QTL mapování ukázalo významný vliv chromosomu 17 a X na sterilitu hybridů. Je pravděpodobné, že genové inkompatibility asociované se samčí sterilitou se vyvíjely na chromosomu 17 nezávisle a jsou polymorfní nejen v genomu Mmd, ale i Mmm. Nově odvozené linie STUS a STUF přestavují účinný nástroj pro studium genetického základu sterility hybridů ve volně žijících populacích myši domácí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166346