Počet záznamů: 1  

Determination of field-independent and field-dependent components of anisotropy of susceptibility through standard AMS measurement in variable low fields II: An example from the ultramafic body and host granulitic rocks at Bory in the Moldanubian Zone of Western Moravia, Czech Republic

 1. 1. 0316231 - GFU-E 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hrouda, F. - Faryad, S. W. - Chlupáčová, M. - Jeřábek, P. - Kratinová, Zuzana
  Determination of field-independent and field-dependent components of anisotropy of susceptibility through standard AMS measurement in variable low fields II: An example from the ultramafic body and host granulitic rocks at Bory in the Moldanubian Zone of Western Moravia, Czech Republic.
  [Určení na magnetickém poli závislé a nezávislé složky anizotropie magnetické susceptibility měřením AMS ve variabilních polích II: Příklad z ultramafického tělesa a okolních granulitů lomu Bory (Moldanubikum, Česká Republika).]
  Tectonophysics. Roč. 466, č. 1-2 (2009), s. 123-134 ISSN 0040-1951
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA205/06/0688
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: anisotropy of magnetic susceptibility * separation of AMS components * ultramafic body * host granulite * fabric relationship
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.935, rok: 2009

  A large ultramafic body (garnet clinopyroxenite and garnet peridotite) embedded in felsic granulite at Bory (Moldanubian Zone of Western Moravia, Czech Republic) contains multiple carrier of susceptibility. Low-field variation of anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) enables the separation of the field independent and low-field dependent AMS components to be made.

  Velké ultramafické těleso (granátický klinopyroxenit a granátický peridotit) uzavřené ve felsických granulitech v Borech (Moldanubikum, Český masiv) obsahuje více minerálů s významnou susceptibilitou. Práce představuje aplikaci metody založené na měření AMS v slabých magnetických polích o různé intenzitě. Metoda slouží k separaci magnetické stavby minerálů se susceptibilitou závislou a nezávislou na magnetickém poli.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166217