Počet záznamů: 1

Identity of non-self-evident nation: Czech national identity after the break-up of Czechoslovakia and before accession to the European Union

 1. 1.
  0316008 - SOU-Z 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vlachová, Klára - Řeháková, Blanka
  Identity of non-self-evident nation: Czech national identity after the break-up of Czechoslovakia and before accession to the European Union.
  [Identita nesamozřejmého národa: česká národní identita po rozpadu Československa a před vstupem do Evropské unie.]
  Nations and Nationalism. Roč. 15, č. 2 (2009), s. 254-279 ISSN 1354-5078
  Grant CEP: GA ČR GA403/02/1500
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: European Union * ISSP * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  In this study the authors analyse Czech national identity after the split of Czechoslovakia and before accession to the European Union. National identity is understood here as a construct consisting of several elements, four of which the authors analyse: territorial identity (localism, regionalism, patriotism, and Europeanism), the image of the nation - the cultural nation (ethno-nation) and the political nation (state-nation)), national pride (in general, and in cultural performance and in the performance of the state), and love for the nation - nationalism (or more precisely, chauvinism) and patriotism. To create a more complex picture of Czech national identity the authors compare it with national identities in eleven other European countries. To conclude the authors analyse the attitudes of Czechs toward the European Union, and national identity is used as an important explanatory element of the support for EU governance.

  Ve studii analyzujeme současnou českou národní identitu. Porovnáváme výsledky analýz provedených na datech z let 1995 a 2003. Národní identitu chápeme jako konstrukt skládající se z několika prvků z nichž analyzujeme 4 – obraz národa, teritoriální identitu, národní hrdost a lásku k národu (Haller 2000). Co se týče obrazu národa, zabýváme se prvky definujícími kulturní národ (etnický národ) a politický národ (státní národ). Co se týče teritoriální identity, měříme lokalismus, regionalismus, patriotismus a kosmopolitismus (či Evropanství). Dále měříme národní hrdost obecně a národní hrdost na výkony kultury a státu. A nakonec identifikujeme dva typy lásky k národu – nacionalismus (lépe řečeno šovinismus) a patriotismus. Abychom představili komplexnější obrázek české národní identity, komparujeme ji s národní identitou v 11 vybraných evropských zemích. Závěrem se věnujeme analýze postojů Čechů k Evropské unii a národní identity používáme jako vysvětlující prvek podpory vládnutí EU.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166061