Počet záznamů: 1

Use of Kullback–Leibler divergence for forgetting

 1. 1.
  0315684 - UTIA-B 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kárný, Miroslav - Andrýsek, Josef
  Use of Kullback–Leibler divergence for forgetting.
  [Použití Kullback–Leibler divergence pro zapomínání.]
  International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. Roč. 23, č. 1 (2009), s. 1-15 ISSN 0890-6327
  Grant CEP: GA MŠk 2C06001; GA MŠk 1M0572; GA ČR GA102/08/0567
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Bayesian estimation * Kullback–Leibler divergence * functional approximation of estimation * parameter tracking by stabilized forgetting * ARX model
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 1.347, rok: 2009
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/AS/karny-use%20of%20kullback-leibler%20divergence%20for%20forgetting.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/AS/karny-use%20of%20kullback-leibler%20divergence%20for%20forgetting.pdf

  Non-symmetric Kullback–Leibler divergence (KLD) measures proximity of probability density functions (pdfs). Bernardo (Ann. Stat. 1979; 7(3):686–690) had shown its unique role in approximation of pdfs. The order of the KLD arguments is also implied by his methodological result. Functional approximation of estimation and stabilized forgetting, serving for tracking of slowly varying parameters, use the reversed order. This choice has the pragmatic motivation: recursive estimator often approximates the parametric model by a member of exponential family (EF) as it maps prior pdfs from the set of conjugate pdfs (CEF) back to the CEF. Approximations based on the KLD with the reversed order of arguments preserves this property. In the paper, the approximation performed within the CEF but with the proper order of arguments of the KLD is advocated. It is applied to the parameter tracking and performance improvements are demonstrated.

  Nesymetrická Kullback-Leiblerova divergence (KLD) měří blízkost pravděpodobnostních hustot. Dá se ukázat, že jedna z jejich verzí je teoreticky lepší. Článek popisuje využití této skutečnosti ke zlepšení techniky zapomínání.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165815