Počet záznamů: 1  

Male dominance, female mate choice and intersexual conflict in the rose bitterling (Rhodeus ocellatus)

 1. 1. 0315397 - UBO-W 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Casalini, M. - Agbali, M. - Reichard, Martin - Konečná, Markéta - Bryjová, Anna - Smith, C.
  Male dominance, female mate choice and intersexual conflict in the rose bitterling (Rhodeus ocellatus).
  [Dominance mezi samci, samičí volba a konflikt mezi pohlavími u hořavky očkaté (Rhodeus ocellatus).]
  Evolution. Roč. 63, č. 2 (2009), s. 366-376 ISSN 0014-3820
  Grant CEP: GA MŠk LC06073; GA AV ČR KJB600930501
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: female mating preference * good genes * olfactory cues * mate choice * MHC * Rhodeus ocellatus
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 5.429, rok: 2009

  An intersexual conflict arises when males and females differ in their reproductive interests. Here we investigated the impact of male dominance on female mate choice and offspring growth and survival in the rose bitterling (Rhodeus ocellatus), a freshwater fish with a resource-based mating system. Using a combination of behavioral observation and parentage analyses it was shown that female preferences did not correspond with male dominance and that male aggression and dominance constrained female mate choice, resulting in a potential intersexual conflict. The survival of offspring to independence was significantly correlated with female mate preferences, but not with male dominance. A lack of strong congruence in female preference for males suggested a role for parental haplotype compatibility in mate choice.

  V případech, kdy se optimální reprodukční strategie samců a samic mohou lišit, vzniká potenciál pro konflikt mezi pohlavími. V této studii jsme potvrdili, že u hořavky očkaté samičí volba nesouvisí s dominancí mezi samci a že agresivní interakce mezi samci silně omezí vliv samičí volby na reprodukční úspěšnost samců. Preference jednotlivých samic se lišily; různé samice preferovaly různé samce. Důležitým poznatkem bylo, že potomstvo zplozené s preferovaným samcem mělo výrazně vyšší pravděpodobnost přežití embryonální vývojové periody, což je období nejvyšší mortality hořavek. Naopak potomstvo dominantních samců vyšší přežívání nevykazovalo. Dalším významným výsledkem je rozdílnost mezi preferencemi jednotlivých samic. To ukazuje na vliv neaditivního genetického prospěchu z páření s konkrétními samci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165608