Počet záznamů: 1

Reduction of silver nitrate by polyaniline nanotubes to produce silver-polyaniline composites

 1. 1.
  0315001 - UMCH-V 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Stejskal, Jaroslav - Trchová, Miroslava - Brožová, Libuše - Prokeš, J.
  Reduction of silver nitrate by polyaniline nanotubes to produce silver-polyaniline composites.
  [Redukce dusičnanu stříbrného polyanilinovými nanotrubkami vedoucí ke kompozitům stříbro–polyanilin.]
  Chemical Papers. Roč. 63, č. 1 (2009), s. 77-83 ISSN 0366-6352
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/0686
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conducting polymer * conductivity * polyaniline
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.791, rok: 2009

  Polyaniline (PANI) nanotubes were prepared by oxidation of aniline in 0.4 M acetic acid. They were subsequently used as a reductant of silver nitrate in 1 M nitric acid, water or 1 M ammonium hydroxide at various molar ratios of silver nitrate to PANI. The resulting PANI-silver composites contained silver nanoparticles of 40–60 nm size along with macroscopic silver flakes.

  Polyanilinové nanotrubky byly připraveny oxidací anilinu v 0.4 M kyselině octové. Následně byly použity jako redukční činidlo dusičnanu stříbrného v 1 M kyselině dusičné, vodě a 1 M hydroxidu amonném při různých molárních poměrech dusičnanu stříbrného a polyanilinu. Výsledné komposity stříbro–polyanilin obsahovaly stříbrné nanočástice o velikosti 40–60 nm společně s makroskopickými stříbrnými vločkami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004848