Počet záznamů: 1  

Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)

 1. 1. 0313729 - GFU-E 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vodrážka, R. - Sklenář, J. - Čech, S. - Laurin, Jiří - Hradecká, L.
  Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin).
  [Fosfatické intraklasty v mělkovodních hemipelagických sedimentech: zdroj paleoekologických, tafonomických a biostratigrafických dat (svrchní turon, česká křídová pánev).]
  Cretaceous Research. Roč. 30, č. 1 (2009), s. 204-222. ISSN 0195-6671
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA205/06/0842
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: Upper Cretaceous * Turonian * Bohemia * condensed sedimentation * palaeoecology * sponges * biostratigraphy
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.221, rok: 2009

  A prominent phosphatic lag exposed in the Upper Turonian hemipelagic strata near Býčkovice, Bohemian Cretaceous Basin, yields an enormous accumulation of diversified, phosphatized and unphosphatized fauna. Taphonomic, palaeoecological and sedimentological data suggest that the phosphatic lag records a complex history of burial, mineralization and exhumation of sediment and fossils.

  Význačné fosfatické reziduum, které vystupuje na povrch ve svrchnoturonských sedimentech poblíž Býčkovic, v české křídové pánvi, obsahuje mimořádně velkou akumulaci diverzifikované, fosfatizované a nefosfatizované fauny. Tafonomická, paleoekologická a sedimentologická data naznačují, že toto fosfatické reziduum zaznamenává složitou historii pohřbívání, mineralizace a exhumace sedimentu a fosilií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164461