Počet záznamů: 1  

Determination of S-wave slowness from a linear array of borehole receivers

 1. 1. 0313698 - GFU-E 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Eisner, L. - Fischer, Tomáš - Rutledge, J. T.
  Determination of S-wave slowness from a linear array of borehole receivers.
  [Určování pomalosti S-vln pomocí lineární řady vrtních snímačů.]
  Geophysical Journal International. Roč. 176, č. 1 (2009), s. 31-39 ISSN 0956-540X
  Grant ostatní:EC(XE) MTKI-CT-2004-517242
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: downhole methods * controlled source seismology * body waves * wave propagation
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Impakt faktor: 2.435, rok: 2009

  Locations of seismic events from a linear array of receivers may require determination of slowness vectors of arriving waves. In an isotropic medium, P waves are polarized along the slowness vector, which enables direct determination of backazimuth from P-wave polarization.

  Lokalizace seismických jevů pomocí lineární řady snímačů často vyžaduje znalost vektorů pomalosti přicházejících vln. V izotropním prostředí jsou P-vlny polarizovány podél vektoru pomalosti, což umožňuje přímé určení azimutu ohniska z P-vln.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164435