Počet záznamů: 1  

Cytochrome b phylogeography of chamois (Rupicapra spp.). Population contractions, expansions and hybridizations governed the diversification of the genus

 1. 1. 0311960 - UBO-W 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Rodríguez, F. - Hammer, S. - Pérez, T. - Suchentrunk, F. - Lorenzini, R. - Michallet, J. - Martínková, Natália - Albornoz, J. - Domínguez, A.
  Cytochrome b phylogeography of chamois (Rupicapra spp.). Population contractions, expansions and hybridizations governed the diversification of the genus.
  [Cytochrom b fylogeografie kamzíků (Rupicapra spp.). Kontrakce a expanze populací a hybridizace vedly k diverzifikaci rodu.]
  Journal of Heredity. Roč. 100, č. 1 (2009), s. 47-55 ISSN 0022-1503
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600930609
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: chamois * ice ages * mtDNA * phylogeography * taxonomy
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.052, rok: 2009

  The chamois provides an excellent model for exploring the effect of historical and evolutionary events on diversification. We investigate cytochrome b (cytb) sequences in the 10 recognized subspecies of Rupicapra classified within 2 species: Rupicapra pyrenaica, with the subspecies parva, pyrenaica, and ornata, and Rupicapra rupicapra, with cartusiana, rupicapra, tatrica, carpatica, balcanica, asiatica, and caucasica. A fragment of 349 bp of the cytb was sequenced in 189 individuals. We identified 3 cytb lineages: Clade West in Iberia and Western Alps; Clade Central in the Apennines and the Massif of Chartreuse; and Clade East present in populations to the east of the Alps. The 2 proposed species were polyphyletic; the clades West and Central are represented in both, whereas the Clade East is restricted to R. rupicapra. In contrast to the current systematic, cytb phylogenies suggest the classification of the 10 subspecies of chamois into a single species, R. rupicapra.

  Kamzík je vhodným modelem pro zjišťování efektu historických a evolučních jevů na diverzifikaci. Zkoumáme sekvence cytochromu b (cytb) u 10 poddruhů rodu Rupicapra klasifikovaných do 2 druhů: Rupicapra pyrenaica s poddruhy parva, pyrenaica a ornata a Rupicapra rupicapra s poddruhy cartusiana, rupicapra, tatrica, carpatica, balcanica, asiatica a caucasica. Fragment genu pro cytb dlouhý 349 bp byl osekvenován u 189 jedinců. Identifikovali jsme 3 cytb linie: západní v Iberii a Západních Alpách, centrální v Apeninách a Massif of Chartreuse a východní u populací nacházejících se východně od Alp. Oba předpokládané druhy jsou polyfyletické, přičemž západní a centrální linie je zastoupena u obou druhů a východní jen u R. rupicapra. Fylogeneze a geografická distribuce linií ukazuje, že omezené rozšiřování a kontrakce areálu a hybridizace mezi hluboce divergentními liniemi, spolu s vlivem ledovců v Alpách a Pyrenejích jako bariér toku genů, hrály významnou roli v diverzifikaci taxonů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163158