Počet záznamů: 1  

Choosing suitable hosts: common cuckoos Cuculus canorus parasitize great reed warblers Acrocephalus arundinaceus of high quality

 1. 1. 0311392 - UBO-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Polačiková, Lenka - Procházka, Petr - Cherry, M. I. - Honza, Marcel
  Choosing suitable hosts: common cuckoos Cuculus canorus parasitize great reed warblers Acrocephalus arundinaceus of high quality.
  [Výběr vhodných hostitelů: kukačky obecné Cuculus canorus parazitují kvalitní rákosníky velké Acrocephalus arundinaceus.]
  Evolutionary Ecology. Roč. 23, č. 6 (2009), s. 879-891 ISSN 0269-7653
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD524/05/H536; GA AV ČR IAA600930605; GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Brood parasitism * Cuckoo * Host quality * Host selection * Spectrophotometry
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 3.193, rok: 2009

  We investigated the hypothesis that the common cuckoo selects host pairs of good phenotypic quality. As cuckoos may select hosts within a population non-randomly based on external cues reflecting their foster abilities, we predicted that great reed warbler pairs parasitized by the cuckoo would exhibit higher quality than unparasitized ones. We evaluated two different parameters indicating host quality: body condition and characteristics of host eggs. We found that parasitized females showed significantly better body condition. Moreover, the likelihood of being parasitized increased with decreasing colour variability within clutches: parasitized females allocated costly blue pigments to eggshells more equally compared with unparasitized ones. In highly mimetic systems, cuckoos may choose to parasitize hosts with eggs displaying low intraclutch variation, both because this leads to reduced rejection and because these hosts are of high quality.

  Zkoumali jsme hypotézu, že si kukačky obecné vybírají hostitelské páry s kvalitním fenotypem. Protože kukačky mohou vybírat v hostitelské populaci nenáhodně na základě vnějších znaků odrážejících jejich pěstounské schopnosti, predikovali jsme, že parazitovaní hostitelé budou vykazovat lepší kvalitu než neparazitovaní. Hodnotili jsme dva parametry kvality hostitelů: tělesnou kondici a charakteristiky hostitelských vajec. Parazitované samice měly lepší tělesnou kondici a navíc se pravděpodobnost parazitace zvyšovala se snižující se vnitrosnůškovou variabilitou: parazitované samice alokovaly nákladné modré pigmenty do skořápek rovnoměrněji než neparazitované samice. Ve vysoce mimetických systémech mohou kukačky parazitovat hostitele s malou vnitrosnůškovou variabilitou ve zbarvení vajec, buď proto, že to vede ke snížení odmítání vajec a/nebo protože jsou tito hostitelé kvalitnější.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163017