Počet záznamů: 1

Long-term predictive assessments of solar and geomagnetic activities made on the basis of the close similarity between the solar inertial motions in the intervals 1840–1905 and 1980–2045

 1. 1.
  0310845 - GFU-E 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Charvátová, Ivanka
  Long-term predictive assessments of solar and geomagnetic activities made on the basis of the close similarity between the solar inertial motions in the intervals 1840–1905 and 1980–2045.
  [Dlouhodobé předpovědní odhady sluneční a geomagnetické aktivity vypracované na základě shodnosti pohybů Slunce v intervalech 1840-1905 a 1980-2045.]
  New Astronomy. Roč. 14, č. 1 (2009), s. 25-30 ISSN 1384-1076
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA300120608
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: solar inertial motion * solar activity * geomagnetic activity * long-term predictive assessments
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Impakt faktor: 1.675, rok: 2009

  The solar inertial motions (orbits) (SIMs) in the years 1840–1905 and 1980–2045 are of a disordered type and they are nearly identical. This fact was used for assessing predictive capabilities for the sizes of three future sunspot cycles and for the time variation of the geomagnetic aa-index up to 2045. The author found that the variations in sunspot numbers in the interval 1840–1867 and in the interval 1980–2007 are similar, especially after 1850 (1990). The differences may be ascribed to the lower quality of the sunspot data before 1850. A similarity between the variations in geomagnetic aa-index in the intervals 1844–1867 and 1984–2007 is also found.

  Autorka zjistila, že pohyby (dráhy) Slunce v letech 1840-1905 a 1980-2045 jsou téměř shodné (neuspořádaného typu). Tato skutečnost byla využita pro predikci tvaru tří příštích slunečních cyklů a pro stanovení variací geomagnetického indexu aa do roku 2045. Bylo nalezeno, že variace ve slunečních číslech v intervalu 1840-1867 a 1980-2007 jsou podobné, zvláště po roce 1850 (1990). Malé rozdíly mohou být připsány na vrub nižší kvalitě dat před rokem 1850. Podobnost mezi variacemi geomagnetického indexu aa v intervalech 1844-1867 a 1984-2007 byla zjištěna také.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162599