Počet záznamů: 1  

Simultánní stanovení obsahu nestrukturních 867 sacharidů a škrobu v listech vyšších rostlin metodou využívající anthronového činidla

 1. 1. 0358660 - UEK-B 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Teslová, P. - Kalina, J. - Urban, Otmar
  Simultánní stanovení obsahu nestrukturních 867 sacharidů a škrobu v listech vyšších rostlin metodou využívající anthronového činidla.
  [Simultaneous Determination of Non-Structural Saccharides and Starch in Leaves of Higher Plants Using Anthrone Reagent.]
  Chemické listy. Roč. 104, č. 9 (2010), s. 867-870 E-ISSN 1213-7103
  Grant CEP: GA ČR GA522/06/0930
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: anthron reagent * spectrophotometry * calibration factor * non-structural saccharides * starch * norway spruce * carbon dioxide * picea abies * european beech * fagus sylvatica
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  V článku je popsána vyvinutá metoda souběžného stanovení nestrukturních sacharidů a škrobu v listech vyšších rostlin. Metoda je založena na spektrofotometrické analýze kondenzačního produktu získaného zahřátím sacharidů/škrobu s anthronovým činidlem v kyselém prostředí. Obsah nestrukturních sacharidů a škrobu byl stanoven pomocí kalibrační přímky sestavené na základě naměřených hodnot absorbancí roztoků směsi standardů D-fruktosy a D-glukosy (R2 = 0.999 and 0.998). Metoda byla využita pro stanovení celkového obsahu nestrukturních sacharidů a škrobu v listech buku lesního a jehlicích smrku ztepilého, které byly pěstovány v podmínkách s přirozenou a zvýšenou koncentrací CO2. Nalezené obsahy byly srovnatelné s literárními údaji.

  This review is focused on development of simultaneous determination of non-structural saccharides and starch in leaves of higher plants. The method is based on spectrophotometric analysis of the condensation product obtained by heating saccharides or starch with anthrone in acid solution. The determination was calibrated using D-fructose and D-glucose (R2 = 0.999 and 0.998). The method was used for the determinations in leaves of European beech and in needles of Norwegian spruce cultivated under ambient conditions at elevated CO2 concentrations. The found contents were comparable with the literature values.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196623