Počet záznamů: 1  

Středověký kostel Panny Marie (dnes Božího těla) ve Staré Červené Vodě

 1. 1. 0356947 - UDU-I 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Prix, Dalibor
  Středověký kostel Panny Marie (dnes Božího těla) ve Staré Červené Vodě.
  [The medieval church of the Virgin Mary (of Corpus Christi) in the Stará Červená Voda.]
  X. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Historický seminář na téma Jesenicko v kontextu vývoje slezské a moravské architektury. Sborník referátů. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2010 - (Growka, J.), s. 9-25. ISBN 978-80-903867-8-5.
  [Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku /10./. Jeseník (CZ), 29.09.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Silesia * Stará Červená Voda, Nowy Świętów * architecture * 13th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie se zabývá analýzou pozdně románského jádra kostela Božího těla ve Staré Červené Vodě, upřesňuje jeho datování a na základě analogie s kostelem v Nowem Świętowie v Polsku definuje jednotlivé vrstvy architektury 13. století v Niské zemi podmíněné intenzivní kolonizací krajiny v doméně vratislavských biskupů.

  The study analyzes the late romanesque church of Corpus Christi in the Stará Červená Voda. The studie clarifies dating of church formation and by analogy with the church in Poland in Nowy Świętow defines the developmental stages of architecture in the region under reign of the bishops from the Vratislav.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195332