Počet záznamů: 1  

Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktů

 1. 1. 0352229 - FLU-F 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Soukup, Pavel - Svátek, Jaroslav
  Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktů.
  [The Crusades in the Late Middle Ages. Essays in the history of religious conflicts.]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 247 s. ISBN 978-80-7422-055-5
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) M300090903
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: later Crusades * Turkish threat, * Hussite heresy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Křížová výprava byla po celé 14. i 15. století nadále považována za nástroj vhodný jak ke znovudobytí Svaté země, resp. k obraně před tureckým náporem, tak pro zúčtování s nepřáteli církve uvnitř křesťanstva. Tato kniha je první publikací v češtině, která se věnuje všem aspektům spojeným s touto pozdní fází křížových výprav. Přispělo do ní 15 historiků z Francie, České republiky a dalších zemí. Jejich texty zavedou čtenáře na nejrůznější bojiště v Evropě i ve Středomoří, ale i na místa, kde se o křížové výpravě pouze vášnivě debatovalo. Navíc kniha integruje do dějin pozdních kruciát i výpravy proti husitům a věnuje se také českému přínosu k diplomatickému řešení turecké hrozby v době Jiřího z Poděbrad.

  Throughout the 14th and 15th centuries, crusading continued to be seen as an apt tool for recovering the Holy Land (or rather defending the Balkans from Turks) as well as for destroying the enemy within Christendom. This book is the first publication in Czech dealing with all possible aspects of this late stage of crusading. It contains articles by 15 historians from France, Czech Republic and other countries. Their texts take the reader to various battlefields in Europe and the Mediterranean as well as to places where crusade was a mere topic of ardent discussions. The book also integrates into the history of later crusades the expeditions against the Hussites and deals with George of Poděbrady’s contribution to a diplomatic solution of the Turkish threat.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191790