Počet záznamů: 1  

Výběrová edice vzájemné korespondence Emanuela Chalupného a Karla Kramáře

 1. 1. 0338138 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bílek, Jan - Quagliatová, Vlasta
  Výběrová edice vzájemné korespondence Emanuela Chalupného a Karla Kramáře.
  [Edition of selected correspondence between Emanuel Chalupný and Karel Kramář.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 367-383 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel * Chalupný, Emanuel
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Výběrová kritická edice seznamuje se vzájemnou osobní korespondencí Karla Kramáře a Emanuela Chalupného, advokáta v Táboře, literárního historika a význačného českého sociologa. Rozsahem nevelký soubor epistolografického materiálu, navíc nedochovaný v úplnosti, byl shromážděn s využitím archivních fondů obou původců. Výběr z Kramářova listáře se zaměřil na rok 1917, kdy sporadické vzájemné písemné kontakty obou mužů ožily a dokumentují významnou kapitolu Kramářova veřejného působení. Poukazují na jeho angažovanost ve vedení redakce deníku Národních listů, a dále na vzrůst Kramářovy politické autority a společenského uznání, k němuž se v době předválečné coby předseda mladočeské strany vypracoval a které posílily útrapy, jimiž byl za války stižen.

  This selective critical edition presents the personal correspondence between Karel Kramář and Emanuel Chalupný, an solicitor in Tábor, lite rary historian and a signifi cant Czech sociologist. A somewhat less than extensive collection of epistolographical papers, only partially preserved, was collected from the archives of both men. The selection from Kramář papers focused on 1917, when the infrequent correspondence between both men increased. They document a signifi cant period of Kramář public activities, such as his engagement on the editorial board of Národní listy. They also point to the rise of Kramář’s political authority and social recognition, as a result of his chairmanship of the Young Czech Party.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181991