Počet záznamů: 1  

Adsorption of fetal bovine serum on H/O-terminated diamond studied by atomic force microscopy

 1. 1. 0337126 - FZU-D 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Rezek, Bohuslav - Ukraintsev, Egor - Michalíková, Lenka - Kromka, Alexander - Zemek, Josef - Kalbáčová, M.
  Adsorption of fetal bovine serum on H/O-terminated diamond studied by atomic force microscopy.
  [AFM studium adsorpce fetal bovin séra na H-O-terminovaných diamantových površích.]
  Diamond and Related Materials. Roč. 18, 5-8 (2009), 918-922 ISSN 0925-9635
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06040; GA AV ČR KAN400100701; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: diamond * proteins * atomic force microscopy * biomaterials * cell adhesion
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.822, rok: 2009

  In this study we examine adsorption of fetal bovine serum on H/O-terminated diamond, it was studied by atomic force microscopy.

  V této práci jsme zkoumali adsorpci fetal bovin séra na H-O-terminovaných diamantových površích pomocí AFM.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181204