Počet záznamů: 1  

České glosy k latinským biblím z přelomu 14. a 15. století a jejich vztah k staročeskému biblickému překladu

 1. 1. 0337094 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pytlíková, Markéta - Sobalíková, Hana
  České glosy k latinským biblím z přelomu 14. a 15. století a jejich vztah k staročeskému biblickému překladu.
  [Czech glosses in Latin Bibles from the turn of the 15th century and their relation to the oldest Czech Bible translation.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 1, č. 3 (2009), s. 25-35 ISSN 1803-876X.
  [Setkání mladých lingvistů /9./. Olomouc, 11.05.2008-13.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0877
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Bible * Old Czech * translation * glosses
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek popisuje filologickou analýzu tří latinských rukopisů bible se staročeskými glosami a meziřádkovým překladem z přelomu 14. a 15. století (Rajhradské glosy, Zlomky proroků a Knih makabejských, Glosy k Danielovi a Zachariášovi). Výzkum byl prováděn v rámci přípravných prací na edici Staročeská Bible drážďanská a olomoucká a jeho cílem bylo zjistit vztah staročeských glos k nejstarší verzi staročeského překladu bible, tzv. první redakci. Texty rukopisů s glosami byly porovnány s reprezentativními texty první, druhé a třetí redakce staročeské bible. Výsledky tohoto srovnání ukázaly, že všechny tři glosované rukopisy jsou nejvíce podobné druhé redakci staročeského překladu bible, každý z nich má ale také značný počet původních překladových řešení, odlišných od všech ostatních staročeských biblických rukopisů.

  This article describes a philological analysis of three Latin Bible manuscripts with Old Czech glosses and interlinear translation written at the turn of the 15th century (Rajhradské glosy, Zlomky proroků a Knih makabejských, Glosy k Danielovi a Zachariášovi). The research were conducted within the preparatory works for the edition of the Old Czech Bible translation (Staročeská Bible drážďanská a olomoucká), and the aim of the research was to find out the relation of the glosses to the oldest version of the Old Czech Bible translation, so called first redaction. The texts of the manuscripts with glosses were compared to representative texts of the first, second and third redaction of the Old Czech Bible. The results of this comparison demonstrated that all three manuscripts are most similar to the second redaction of the Old Czech Bible translation; each of them has also a considerable number of original translations, different from any other Old Czech Bible.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181175