Thallium dynamics in contrasting light sandy soils-Soil vulnerability assessment to anthropogenic contamination

Vaněk ANázev
Thallium dynamics in contrasting light sandy soils-Soil vulnerability assessment to anthropogenic contamination
Autor
lupa Vaněk A.
Spoluautoři
lupa Chrastný V.
lupa Komárek M.
lupa Galušková I.
lupa Drahota Petr GLU-S - Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
lupa Grygar Tomáš UACH-T - Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
lupa Tejnecký V.
lupa Drábek O.
Zdroj.dok.
lupa Journal of Hazardous Materials. Roč. 173, 1/3 (2010), s. 717-723. - : Elsevier
Vyd.údaje
7 s. : WWW
Poznámky
Dynamika thalia v kontrastních lehkých písčitých půdách-hodnocení zranitelnosti půd vůči antropogenní kontaminaci Tato studie diskutuje vliv různých půdních podmínek a LMWOA (nízkomolekulární organické kyseliny) na dynamiku antropogenního Tl. Během stárnutí vzorků bylo zaznamenáno zvýšení Tl v reziduální frakce na úkor labilní frakce, což ukazuje na vstup Tl do stabilních fází (např. illit a nebo amorfní silikáty). Zvýšené obsahy vodou rozpustného Tl byly zaznamenány u všech vzorků půd po aplikaci LMWOA (simulace kořenových metabolitů); příčinnou je pravděpodobně částečné rozpouštění méně rozpustných fází (silikáty případně oxidy). Oxidy Mn, illit a snad i amorfní silikáty jsou nejvýznamnější minerály obsahující Tl. Významným faktorem ovlivňujícím mobilitu Tl v půdách bohatých karbonáty je spolusrážení Tl s novotvořenými karbonáty. Proto předpokládáme, že stanovení CEC, pHZPC a mineralogie půd je významné pro určení chování Tl v půdních systémech.
Druh dok.
J
Jazyk dok.
eng
Země vyd.
NL
Klíč.slova
thallium * soil * LMWOA * retention * mobility
Databáze
zj - Článek v odborném časopise
Trvalý link
http://hdl.handle.net/11104/0179300