Počet záznamů: 1  

Irregular polarographic currents obey Feigenbaum universality route from order to chaos

 1. 1. 0334004 - UFCH-W 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Lubomír - Hromadová, Magdaléna - Gál, Miroslav - Valášek, Michal - Fanelli, N. - Kolivoška, Viliam
  Irregular polarographic currents obey Feigenbaum universality route from order to chaos.
  [Nepravidelné polarografické proudy se řídí Feigenbaumovým univerzálním principem, který charakterizuje přechod od pravidelnosti ke chaosu.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 74, č. 10 (2009), s. 1559-1570 ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/0705; GA ČR GP203/09/P502; GA AV ČR IAA400400802; GA MŠk LC510; GA MŠk ME09114; GA MŠk OC 140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: polarography * electrochemistry * extended viologen
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 0.856, rok: 2009

  The DC polarograms of an oligomer with four repetitive units of ‘extended viologen’ yield in part irregular current fluctuation. The analysis of the current–time transients at different potentials confirms the periodicity, the period doubling and transfer to chaos. The periodicity doubling obeys the universal route to chaos. The estimated value of the Feigenbaum constant 4.68 is very close to the theoretical value δ = 4.6692...

  DC polarogramy oligomerů se čtyřmi opakujícími se jednotkami „prodloužených viologenů“ vykazují sčásti nepravidelné proudové oscilace. Analýza časově závislých proudů při různých potenciálech potvrdila periodicitu, zdvojení periody a přechod ke chaosu. Zdvojení periody se řídí univerzálním přechodem ke chaosu. Experimentálně určená hodnota Feigenbaumovy konstanty 4.68 je velmi blízká teoretické hodnotě δ = 4.6692...
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178849