Počet záznamů: 1  

Excess cardiovascular mortality associated with cold spells in the Czech Republic

 1. 1. 0333747 - UFA-U 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kyselý, Jan - Pokorná, Lucie - Kyncl, J. - Kříž, B.
  Excess cardiovascular mortality associated with cold spells in the Czech Republic.
  [Nadnormálová úmrtnost na nemoci oběhové soustavy související s vlnami chladu v ČR.]
  BMC Public Health. Roč. 9, 19 (2009), s. 1-11 ISSN 1471-2458
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/1254
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: mortality * cardiovascular diseases * cold spells * age * central Europe
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 2.223, rok: 2009
  http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/19

  Cold spells are associated with positive mean excess cardiovascular mortality in all age groups (25-59, 60-69, 70-79 and 80+ years) and in both men and women. The relative mortality effects are most pronounced and most direct in middle-aged men (25-59 years), which contrasts with majority of studies on cold-related mortality in other regions.

  Studené vlny jsou provázeny kladnými odchylkami úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy ve všech věkových skupinách (25-59, 60-69, 70-79 a 80+ let) a v mužské i ženské populaci. Relativní odchylky úmrtnosti jsou největší a nejpřímější v mužské populaci středních let (25-59 let), což kontrastuje s většinou předchozích prací zabývajících se úmrtností související s chladem v jiných oblastech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178667