Počet záznamů: 1  

Analysis of Five-Phase Induction Machine

 1. 1. 0331910 - UT-L 2010 RIV HR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Schreier, Luděk - Bendl, Jiří - Chomát, Miroslav
  Analysis of Five-Phase Induction Machine.
  [Analýza pětifázového asynchronního stroje.]
  Proceedings of EDPE 2009. Zagreb: KoREMA, 2009, s. 1-8. ISBN 978-953-6037-56-8.
  [International Conference on Electrical Drives and Power Electronics - EDPE /15./. Dubrovnik (HR), 12.10.2009-14.10.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA102/08/0424
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: multi-phase induction machine * symmetrical components * spatial wave (harmonic)
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  This paper analyses situation in a five-phase induction machine by means of the method of space vectors. The analysis shows the necessity to consider higher space harmonic waves of a current layer, magnetic induction and yoke flux. On the basis of derived equations, a numerical model of an induction machine has been set up, which can also be used solving steady-state and transient phenomena both in operating and fault states. Waveforms of currents, torque,and speed during starting of the motor are presented here as examples of usage of the model.

  V práci je metodou prostorových vektorů provedena analýza situace v pětifázovém asynchronním stroji. Z této analýzy vyplynula nutnost uvažovat vyšší prostorové harmonické vlny proudové vrstvy, magnetické indukce a toku ve jhu. Na základě odvozených rovnic byl sestaven numerický model asynchronního stroje, který lze využít při řešení ustálených a přechodných dějů v pracovních i poruchových režimech. Jako příklad použití modelu jsou uvedeny průběhy proudů, momentu a otáček při rozběhu stroje.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177301