Počet záznamů: 1  

Novel, soluble diphenyl-diketo-pyrrolopyrroles: Experimental and theoretical study

 1. 1. 0331882 - UMCH-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vala, M. - Vyňuchal, J. - Toman, Petr - Weiter, M. - Luňák, S.
  Novel, soluble diphenyl-diketo-pyrrolopyrroles: Experimental and theoretical study.
  [Nové rozpustné deriváty difenyl-diketo-pyrolopyrolu: Experimentální a teoretické studium.]
  Dyes and Pigments. Roč. 84, č. 2 (2010), s. 176-182 ISSN 0143-7208
  Grant CEP: GA MPO FT-TA3/048; GA AV ČR IAA401770601
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: diketo-pyrorrolo-pyrrole * DPP * photoluminescence
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.635, rok: 2010

  Derivatives of diphenyl-diketo-pyrrolopyrrole, possessing electron-donating or withdrawing groups in the p-position of the phenyl, were synthesized and studied using optical characterization (absorption, fluorescence, time-resolved fluorescence) and quantum chemical calculation. An increase in absorption coefficient ≥105 dm3 mol−1 cm−1 was observed using electron–donor groups; a bathochromic shift in both absorption and luminescence peaks was observed as a result of increased conjugation. Soluble derivatives were obtained by the introduction of alkyl groups (by N-alkylation) in the central pyrrolopyrrole unit.

  Byly syntetizovány deriváty difenyl-diketo-pyrolopyrolu substituované elektronově donorovými nebo akceptorovými skupinami v p-pozici na fenylu. Tyto látky byly dále charakterizovány pomocí optických metod (absorpce, fluorescence, časově rozlišená fluorescence) a kvantově chemických výpočtů. V případě derivátů substituovaných donorovými skupinami byl pozorován vzrůst absorpčního koeficientu (≥105 dm3 mol−1 cm−1). V důsledku vzrůstu konjugace byl pozorován batochromní posun absorpčních i luminiscenčních přechodů. Rozpustné deriváty byly získány substitucí alkylovými skupinami (N-alkylace) na centrální pyrolopyrolové jednotce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005533