Počet záznamů: 1  

Cryptic species of parasitoids attacking the soybean aphid (Hemiptera:Aphididae) in Asia: Binodoxys communis (Gahan) and Binodoxys koreanus (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae)

 1. 1. 0331840 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Desneux, N. - Starý, Petr - Delebecque, C. J. - Gariepy, T. D. - Barta, R. J. - Hoelmer, K. A. - Heimpel, G. E.
  Cryptic species of parasitoids attacking the soybean aphid (Hemiptera:Aphididae) in Asia: Binodoxys communis (Gahan) and Binodoxys koreanus (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae).
  [Kryptické druhy parazitoidů napadajících sojovou mšici v Asii: Binodoxys communis (Gahan) a Binodoxys koreanus (Hymenoptera: Braconidae. Aphidiinae).]
  Annals of the Entomological Society of America. Roč. 102, č. 6 (2009), s. 925-936 ISSN 0013-8746
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: cryptic species * Binodoxys communnis * Binodoxys koreanus
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.939, rok: 2009

  Laboratory comparison of parasitoids formerly classified as B. communis has shown that a new species, described as B,. koreanus was introduced in the same group.A comparison was derived from 1/ mating, behavior, spermateca, 2/ divergence of nucleotids, 3/patterns of host use, 4/ reassessment of morphological characters. Both species manifest similar host ranges, but B.-koreanus is better able to develop on Aphis craccivora that harbors the bacterial endosymbiont Hamiltonella defensa, which seems to strongly interfere with the development of B. communis- The results are discussed in relation to biological control introductions aginst the soyabean aphid in North America.

  Laboratorní srovnání parazitoidů dříve zahrnovaných do druhu Binodoxys communis ukázalo, že ve skupině je zahrnut i nový druh, B. koreanus. Srovnání bylo provedeno na základě 1/páření , behavior a spermateca, 2/divergence nukleotidu, 34/hostitelská specializace, 4/přehodnocení morfologických kriterií. Oba druhy vykazují podobnou hostitelskou specializaci , ale B. koreanus se lépe vyvíjí na Aphis craccivora, u níž je přítomen endosymbiont Hamiltonella defensa. Poslední se jeví jako silně interferující s vývojem B. communis. Výsledky jsou diskutovány s ohledem na introdukci bioagens v rámci biologického boje se mšicí sojovou v Severní America.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177250