Počet záznamů: 1  

Homogeneous nucleation rate at various initial supersaturations in a closed system

 1. 1. 0331824 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kožíšek, Zdeněk - Demo, Pavel
  Homogeneous nucleation rate at various initial supersaturations in a closed system.
  [Nukleační rychlost při různých počátečních přesyceních v uzavřených systémech.]
  Journal of Aerosol Science. Roč. 40, č. 9 (2009), s. 802-806 ISSN 0021-8502
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: homogeneous nucleation * nucleation rate * closed system
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.239, rok: 2008

  At a relatively low value of initial supersaturations, the decrease of supersaturation at phase transition is negligible. At somewhat higher initial supersaturations, the phase transition process is more intense and the decrease of supersaturation plays an important role.

  Při relativně nízké hodnotě počátečního přesycení je pokles přesycení při fázovém přechodu zanedbatelný. Při vyšších počátečních přesyceních je fázový přechod intenzivnější a pokles přesycení hraje důležitou roli.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177236