Počet záznamů: 1  

Experimental and computed dipole moments in donor-bridge-acceptor systems with p-phenylene and p-carboranediyl bridges

 1. 1. 0324783 - UACH-T 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Drož, L. - Fox, M. A. - Hnyk, Drahomír - Low, P.J. - MacBride, J.A.H. - Všetečka, V.
  Experimental and computed dipole moments in donor-bridge-acceptor systems with p-phenylene and p-carboranediyl bridges.
  [Experimentální a počítané dipolové momenty v donor-most-akceptových systémech s mosty p-fenylenem a p-karborandiylem.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 74, č. 1 (2009), s. 131-146 ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA MŠk LC523
  Grant ostatní:EPSRC(GB) GR/S80943/01
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: donor-bridge-acceptor systems * p-carboranylenes * dipole moments
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.856, rok: 2009

  Dipole moments were measured for a series of substituted benzenes, biphenyls, terphenyls, C-monoaryl- and C,C´-diaryl-p-carboranes. The magnitude of the dipole moment reflects the ability of the "bridge" to transmit electronic effects between donor and acceptor groups. Thus, whilst the 1,4-phenylene bridges allow moderate electronic interactions between the remote groups, the p-carboranediyl unit is less efficient as a conduit for electronic effects. A theoretical analysis was carried out at B3LYP/6-31G* and its results agree with experimental findings

  Byly změřeny dipólové momenty substituovaných benzenů, bifenylů, terfenylů, C-monoaryl- a C,C'-diaryl-p-karboranů. Velikost dipóvého momentu odráží schopnost "můstku" přenášet elektrony mezi vzdálenými donorovými a akceptorovými skupinami. 1,4-fenylenový můstek hraje úlohu skromného přenašeče elektronvých efektů, p-karboranediylová jednotka je z tohoto hlediska daleko méně účinná. Byla provedena příslušná teoretická analýza na úrovni B3LYP/6-31G* a její výsledky jsou v souhlase s experimentem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172394