Počet záznamů: 1  

Low level air radioactivity measurements in Prague, Czech Republic

 1. 1. 0323615 - UJF-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Rulík, P. - Malá, H. - Bečková, V. - Hölgye, Z. - Schlesingerová, E. - Světlík, Ivo - Škrkal, J.
  Low level air radioactivity measurements in Prague, Czech Republic.
  [Měření nízkých aktivit v ovzduší v Praze, Česká republika.]
  Applied Radiation and Isotopes. Roč. 67, - (2009), s. 969-973 ISSN 0969-8043
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: atmospheric radionuclides * monitoring * low level activities
  Kód oboru RIV: DL - Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola
  Impakt faktor: 1.094, rok: 2009

  Activity concentrations of radionuclides in the atmosphere have been monitored for over 21 years in the Czech Republic, at present at 10 sampling sites. Results of long time observation of the radionuclides 137Cs, 7Be, 210Pb, 22Na, 40K, 238Pu, 239,240Pu, 90Sr, 85Kr and 14C and statistical analysis of the data from the monitoring site in Prague are given in the paper.

  Objemové aktivity radionuklidů v ovzduší jsou v České republice monitorovány přes více než 21 let, v současné době na 10 odběrových místech. V práci jsou podány výsledky dlouhodobého sledování radionuklidů 137Cs, 7Be, 210Pb, 22Na, 40K, 238Pu, 239,240Pu, 90Sr, 85Kr a 14C a statistické analýzy dat z monitorovacího místa v Praze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005171