Počet záznamů: 1  

Diffusion of titanium and nickel in B2 NiTi

 1. 1. 0323358 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Divinski, S.V. - Stloukal, Ivo - Král, Lubomír - Herzig, Ch.
  Diffusion of titanium and nickel in B2 NiTi.
  [Difúze titanu a niklu v B2 NiTi.]
  Defect and Diffusion Forum. 289-292, - (2009), s. 377-382 ISSN 1012-0386.
  [DIMAT 2008, International Conference on Diffusion in Materials /7./. Lanzarote, Canary Islands, 28.10.2008-31.10.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: intermetallic compound NiTi * nickel nad titanium diffusion * diffusion mechanism
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  http://www.scientific.net/DDF.289-292.377/

  Diffusion of both titanium and nickel was measured in the near stoichiometric Ni- 49.4at.%Ti alloy with the B2 ordered structure. The radiotracer technique and the 44Ti and 63Ni isotopes were applied in the temperature interval from 900 to 1300 K. The penetration profiles were determined by precision parallel grinding or by ion beam sputtering at larger and smaller penetration depths, respectively. Titanium and nickel diffusivities were found to follow linear Arrhenius dependencies with the pre-exponential factors of 2.7×10-7 and 4.7×10-9 m2/s and the activation enthalpies of 205 and 143 kJ/mol, respectively. A vacancy mediated diffusion mechanism is suggested to provide diffusion of both nickel and titanium in the compound NiTi.

  Byla měřena difúze titanu a niklu v slitině blízké stechiometrickému složení Ni-49,4wt.%Ti. s uspořádanou strukturou typu B2. Byly aplikovány radioizotopy 44Ti a 63Ni a radioizotopová metoda v teplotním intervalu od 900 do 1300 K. Penetrační profily byly získány přesným broušením nebo odprašováním iontovým svazkem pro velké a malé penetrační hloubky, resp. Titan a nikl difuzivity vykazovaly lineární Arrheniovy závislosti s předexponenciální faktory 2.7×10-7 a 4.7×10-9 m2/s a aktivačními entalpiemi 205 a 143 kJ/mol, resp. Byl navržen vakanční mechanismus pro difúzi obou jak niklu, tak titanu ve sloučenině NiTi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171340