Počet záznamů: 1  

Fatty acids, unusual glycophospholipids and DNA analyses

 1. 1. 0320439 - MBU-M 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Siřišťová, L. - Melzoch, K. - Řezanka, Tomáš
  Fatty acids, unusual glycophospholipids and DNA analyses.
  [Mastné kyseliny, neobvyklé glykofosfolipidy a analýza DNA u termofilních bakterií izolovaných z horkých pramenů.]
  Extremophiles. Roč. 13, č. 1 (2009), s. 101-109 ISSN 1433-4909
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: fatty acids * thermus * meiothermus
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  The composition of fatty acids in 12 strains of the genera Thermus, Meiothermus, Geobacillus and Alicyclobacillus was analyzed by gas chromatography–mass spectrometry. Major FAs found in the profiles included i-15:0, i-17:0, ai-15:0, i-16:0, 16:0, ai-17:0. Branched FAs formed more than 80percent of all FAs measured. Fast atom bombardment-mass spectrometry was used for analysis of unusual glycophospholipids, i.e., acylglycosylcardiolipins from genera Geobacillus and Alicyclobacillus and 1-(hydroxy(2-(O-acylglycosyl-oxy)hexadecyloxy) phosphoryloxy) hexadecan-2-yl esters of C15–C17 acids from genera Thermus and Meiothermus

  Složení mastných kyselin (MK) bylo analyzováno plynovou chromatografií-hmotnostní spektrometrií u 12 kmenů extremofilních bakterií rodů Thermus, Meiothermus, Geobacillus a Alicyclobacillus. Hlavní MK byly15:0, i-17:0, ai-15:0, i-16:0, 16:0, ai-17:0. Větvené MK tvořily přes 80procent všech MK. Neobvyklé glykofosfolipidy, tj. acylglykosylkardiolipiny byly analyzovány u rodů Geobacillus a Alicyclobacillus, a 1-(hydroxy(2-(O-acylglykosyl-oxy)hexadecyloxy) fosforyloxy) hexadekan-2-yl estery MK C15–C17 u rodů Thermus and Meiothermus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169322