Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0385700 - OU-W 2013 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  Reconstruction of the Lost Ayyubid Waqf. Madrasa al-Shāmīya al-Juwwānīya in Damascus as Depicted in the Fatāwā of Taqī al-Dīn al-Subkī (d. 756/1355).
  Archiv orientální: Quarterly Journal of African and Asian Studies. Roč. 80, č. 1 (2012), s. 1-39. ISSN 0044-8699
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Waqf * Damascus * Ayyubid history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216524
   

 2. 2. 0370125 - OU-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  Středověké islámské nadace. Rekonstrukce obsahu nadačních listin čtyř damašských waqfů z 11.-13. století.
  [Medieval Islamic Foundations. Reconstruction of Foundation Deeds of Four Damascene Waqfs from 11th to 13th Centuries.]
  Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. -, č. 3 (2011), s. 147-167. ISSN 1802-0364
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: Islamic Foundation * Waqf * Damascus
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204017
   

 3. 3. 0351258 - OU-W 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  The Development of Díwán al-awqáf in Egypt in the 19th Century: Regulations of 1837 and 1851.
  Archiv orientální: Quarterly Journal of African and Asian Studies. Roč. 78, č. 1 (2010), s. 1-34. ISSN 0044-8699
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: Waqf * Egypt * Muhammad Ali
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191049
   

 4. 4. 0334014 - OU-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  Vznik "náboženské" nadace (waqf) a její význam pro ranou muslimskou společnost.
  [The birth of the "religious" endowment (waqf) and its significance for early Muslim society.]
  Religio: Revue pro religionistiku. Roč. 16, č. 1 (2008), s. 87-105. ISSN 1210-3640
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: waqf * islamic law
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178857
   

 5. 5. 0332375 - OU-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  Význam instituce waqfu pro společnost osmanského Damašku.
  [The significance of waqf for the society of Ottoman Damascus.]
  Nový Orient. Roč. 64, č. 3 (2009), s. 28-32. ISSN 0029-5302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: waqf * Ottoman history * Damascus
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177655
   

 6. 6. 0332374 - OU-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  Diskurz o waqfu v Egyptě v první polovině 20. století.
  [Discourse on waqf in Egypt in the first half of the 20th century.]
  Religio: Revue pro religionistiku. Roč. 17, č. 2 (2009), s. 185-208. ISSN 1210-3640
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: waqf * modern history * Egypt
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177654
   

 7. 7. 0332367 - OU-W 2010 CZ cze D - Dizertace
  Melčák, Miroslav
  Vývoj vnímání waqfu v egyptské společnosti (1805-1953).
  [Changing perceptions of waqf in the Egyptian society (1805-1953).]
  Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK. - Praha: Filozofická fakulta UK, 2009. 168 s.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: waqf * modern history * Egypt
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177649