Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0500787 - UDU-I 2019 RIV cze U - Uspořádání akce
  Hůrková, Ludmila - Mezihoráková, Klára - Svobodová, Markéta
  Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku.
  [Transformations of the Rural Architecture in the 19th and 20th centuries in Moravia and Silesia.]
  [Zlín - Brno, 01.10.2018-31.10.2018, (E2-CST 25/0)]
  Grant CEP: GA MK DG16P02H023
  Klíčová slova: rural architecture * 19th and 20th centuries * Moravia * Silesia * urbanism
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Architectural design
  https://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/promeny-venkovske-architektury/, https://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/vystava-promeny-venkovske-architektury-v-knihovne-jiriho-mahena-v-brne/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292823
   

 2. 2. 0500500 - HIU-Y 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Vyskočil, Aleš - Sviták, Z.
  Křenová. Příběh brněnské ulice.
  [Křenová. A story of a street in Brno.]
  Brno: Archiv města Brna, 2018. 200 s. ISBN 978-80-86736-59-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP410/12/G113
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Brno * Křenová street * suburb * 18th–20th century * topography * building development * functional zones * industrialization * urbanism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292640
   

 3. 3. 0495053 - UDU-I 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hůrková, Ludmila (ed.) - Mezihoráková, Klára (ed.) - Dolejší, Kateřina - Platovská, Marie - Prix, Dalibor - Svobodová, Markéta - Uhlík, Jan - Valeš, Tomáš - Vlček, Pavel
  Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina).
  [Changes in Rural Architecture with an Emphasis on Development in the 19th and 20th Centuries I.]
  Praha: Artefactum, 2018. 311 s. ISBN 978-80-88283-14-0
  Grant CEP: GA MK DG16P02H023
  Klíčová slova: rural architecture * 19th and 20th centuries * Moravia * Silesia * urbanism
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Architectural design
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288079
   

 4. 4. 0490708 - USD-C 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Roubal, Petr
  Krize urbanistické moderny v socialismu. Případ plánování Prahy od šedesátých do osmdesátých let 20. století.
  [Crisis of Modern Urbanism under the Socialist Rule. Case Study of the Land-use Plan of Prague between the 1960s and 1980s.]
  Soudobé dějiny. Roč. 24, č. 3 (2017), s. 335-360. ISSN 1210-7050
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-14271S
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: urbanism * socialist rule * Prague * 1960-1980
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284878
   

 5. 5. 0455943 - HIU-Y 2016 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Vyskočil, Aleš
  Od pevnosti k modernímu městu - Brno pod náporem 19. století (poster). Mezinárodní konference Jak psát dějiny velkých měst, Brno 2014.
  [From Fortress to Modern City - Brno under Pressure of 19th Century (poster). International Conference How to write a History of Cities, Brno 2014.]
  2014
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP410/12/G113
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Fortification * 19th Century * Modern City * Urbanism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256657
   

 6. 6. 0455927 - HIU-Y 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bičík, I. - Burda, T. - Flieger, M. - Horčáková, Václava - Horňáková, L. - Chodějovská, Eva - Kaňka, J. - Kupková, L. - Krejčí, J. - Langová, A. - Marek, M. - Pokluda, Z. - Sladkowski, M. - Ševeček, O. - Šimůnek, Robert - Šrámek, P. - Valůšek, D. - Vyskočil, Aleš
  Historický atlas měst České republiky, svazek č. 28 - Zlín.
  [Historical Town’s Atlas of the Czech Republic. Vol. 28 - Zlín.]
  Praha: Historický ústav AV ČR, v.v, Nakladatelství Historický ústav, 2015. 86 s. ISBN 978-80-7286-269-6
  Grant CEP: GA ČR GA13-11425S
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Historic Towns Atlas of the Czech republic * Zlín * urbanism * architecture
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256523
   

 7. 7. 0452669 - ARU-G 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Moucha, Václav - Nechvátal, Bořivoj - Varadzin, Ladislav - Čulíková, Věra - Kyselý, René - Stránská, Petra - Zavřel, J.
  Vyšehrad. Knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie.
  [Vyšehrad. Ducal and royal acropolis. Testimony of archaeology.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2015. 959 s. ISBN 978-80-87365-84-7
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/10/2334
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: palatial complex * ruler's residence * Romanesque palace * seat of duke * seat of Lands of the Bohemian Crown * central place * sacral centre * symbolic centre * urbanism * Baroque fortress * Přemyslids * Luxembourg dynasty * Vratislaus II of Bohemia * Charles IV, Holy Roman Emperor * Early Middle Ages * Late Middle Ages * Early Modern Period * prehistory
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253602
   

 8. 8. 0445927 - UEF-S 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dohnal, Martin - Škabrada, J.
  Utváření vesnických normových půdorysů na Olomoucku ve středověku a novověku.
  [Formation of village standard ground plans in the region of Olomouc in the Middle Ages and in the Modern Era.]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 102, č. 2 (2015), s. 199-232. ISSN 0009-0794
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1287
  Klíčová slova: village * settlement * urbanism * Middle Ages * Modern Era
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247952
   

 9. 9. 0438744 - BU-J 2015 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Sádlo, Jiří
  Město pro přírodu a příroda pro lidi.
  [Town for nature, nature for people.]
  Pražské krajiny a jejich ochrana. Praha: Ekocentrum Koniklec, 2014 - (Novák, J.), s. 91-102
  [Pražské krajiny a jejich ochrana. Praha (CZ), 23.09.2014]
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: public space * urban nature * urbanism
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242116
   

 10. 10. 0438542 - USD-C 2015 CZ cze R - Recenze
  Šimůnek, Michal V.
  [Recenze].
  [[Review].]
  [Hořejš, M.: Protektorátní Praha jako německé město : nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu. Praha, 2013. 319 s]. Dějiny věd a techniky. Roč. 47, č. 2 (2014), s. 134-136. ISSN 0300-4414
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Prague * national socialism * urbanism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241949