Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0325642 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hojdová, Maria - Navrátil, Tomáš - Rohovec, Jan - Penížek, V. - Grygar, Tomáš
  Mercury distribution and speciation in soils affected by historic mercury mining.
  [Distribuce a speciace rtuti v půdách kontaminovaných historickou težbou rtuti.]
  Water, Air and Soil Pollution. Roč. 200, 1/4 (2009), s. 89-99. ISSN 0049-6979
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB300130615
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: mercury speciation * thermo-desorption analysis * forest soil * contamination * mining * contamination (Czech Republic )
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 1.676, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172987
   

 2. 2. 0313412 - GLU-S 2009 US eng A - Abstrakt
  Hojdová, Maria - Navrátil, Tomáš - Rohovec, Jan - Penížek, V.
  Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area.
  [Kontaminace půd rtutí v historické těžební oblasti.]
  ICP Information Newsletter. Roč. 34, 4/6 (2008), s. 1340257-1340257. ISSN 0161-6951.
  [International Geological Congress /33./. 06.08.2008-14.08.2008, Oslo]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB300130615
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: mercury * speciation * thermo-desorption analysis * mining * soils
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164239
   

 3. 3. 0307018 - GLU-S 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hojdová, Maria - Navrátil, Tomáš - Rohovec, Jan
  Distribution and Speciation of Mercury in Mine Waste Dumps.
  [Distribuce a speciace rtuti v haldách.]
  Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Roč. 80, č. 3 (2008), s. 237-241. ISSN 0007-4861
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB300130615
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: mercury * mine waste * mercury speciation * thermo-desorption analysis
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 0.609, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159884
   

 4. 4. 0087910 - GLU-S 2008 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hojdová, Maria - Navrátil, Tomáš - Rohovec, Jan
  Mercury distribution and speciation in soils affected by historic mercury mining in the Czech Republic.
  [Distribuce a speciace rtuti v půdách kontaminovaných těžbou rtuti v České republice.]
  Bioclimatology and natural hazards. Proceedings. Zvolen: Technical University, 2007 - (Střelcová, K.; Škvarenina, J.; Blaženec, M.), s. 73-77. ISBN 978-80-228-1760-8.
  [Bioclimatology and natural hazards. International scientific conference. Zvolen - Polana nad Detvou (SK), 17.09.2007-20.09.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB300130615
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: mercur * mercury mining * contaminated soils * thermo-desorption analysis * mercury speciation
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149627