Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0501471 - FZU-D 2019 CZ eng D - Dizertace
  Müller, Martin
  Thin film silicon for solar cells.
  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Obhájeno: Praha. 2018. - Praha: ČVUT, 2018. 127 s.
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-18702S; GA ČR GA16-12355S
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: silicon * thin films * solar cells * nanowires * PECVD
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293496
   

 2. 2. 0500632 - FZU-D 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Morales-Masis, M. - Rucavado, E. - Monnard, R. - Barraud, L. - Holovský, Jakub - Despeisse, M. - Boccard, M. - Ballif, C.
  Highly conductive and broadband transparent Zr-doped In2O3 as front electrode for solar cells.
  IEEE Journal of Photovoltaics. Roč. 8, č. 5 (2018), s. 1202-1207. ISSN 2156-3381
  Grant CEP: GA ČR GA18-24268S
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: electron mobility * heterojunctions * solar cells * silicon * transparent electrodes * wide band gap semiconductors * zirconium-doped indium oxide (IO:Zr)
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Impakt faktor: 3.075, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292711
   

 3. 3. 0500477 - FZU-D 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ventosinos, F. - Klusáček, J. - Finsterle, T. - Künzel, K. - Haug, F.J. - Holovský, Jakub
  Shunt quenching and concept of independent global shunt in multijunction solar cells.
  IEEE Journal of Photovoltaics. Roč. 8, č. 4 (2018), s. 1005-1010. ISSN 2156-3381
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC17029
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) KONNECT-007
  Program:Bilaterální spolupráce
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: equivalent circuit * multijunction solar cells * shunting * solar cells * tandem solar cells * tunnel junction
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Impakt faktor: 3.075, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292540
   

 4. 4. 0498933 - UFCH-W 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Řáhová, Jaroslava - Sampathkumar, Krishna - Vetushka, Aliaksi - Ledinský, Martin - Hájková, Zdeňka - Fejfar, Antonín - Frank, Otakar
  Local Photovoltaic Properties of Graphene-Silicon Heterojunctions.
  Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics. Roč. 255, č. 12 (2018), č. článku 1800305. ISSN 0370-1972
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-18702S; GA MŠk LM2015087
  Grant ostatní:OP VVV - SOLID21(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760
  Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:68378271
  Klíčová slova: solar-cells * schottky junctions * efficient * probe * photoconductivity * oxide * conductive atomic force microscopy
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie; JJ - Ostatní materiály (FZU-D)
  Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis); Textiles (FZU-D)
  Impakt faktor: 1.729, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291226
   

 5. 5. 0498552 - UOCHB-X 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havlas, Zdeněk - Michl, Josef
  Štěpení singletu.
  [Singlet Fission.]
  Chemické listy. Roč. 112, č. 10 (2018), s. 669-677. ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA ČR GA15-19143S
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: photophysics * photovoltaics * solar cells * electronic excitation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Obor OECD: Physical chemistry
  Impakt faktor: 0.260, rok: 2017
  http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3191/3167
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290892
   

 6. 6. 0493467 - UFCH-W 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Guerra, Valentino Libero Pio - Kovaříček, Petr - Valeš, Václav - Drogowska, Karolina - Verhagen, Timotheus - Vejpravová, J. - Horák, L. - Listorti, A. - Colella, S. - Kalbáč, Martin
  Selective self-assembly and light emission tuning of layered hybrid perovskites on patterned graphene.
  Nanoscale. Roč. 10, č. 7 (2018), s. 3198-3211. ISSN 2040-3364
  Grant CEP: GA MŠk LL1301
  Grant ostatní:AVČR PPPLZ(CZ) L200401551
  Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:68378271
  Klíčová slova: lead halide perovskite * broad-band emission * solar-cells * functionalized graphene * raman-spectroscopy
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Obor OECD: Physical chemistry
  Impakt faktor: 7.233, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286834
   

 7. 7. 0492880 - FZU-D 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Carron, R. - Avancini, E. - Feurer, T. - Bissig, B. - Losio, P.A. - Figi, R. - Schreiner, C. - Bürki, M. - Bourgeois, E. - Remeš, Zdeněk - Nesladek, M. - Buecheler, S. - Tiwari, A. N.
  Refractive indices of layers and optical simulations of Cu(In,Ga)Se2 solar cells.
  Science and Technology of Advanced Materials. Roč. 19, č. 1 (2018), s. 396-410. ISSN 1468-6996
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: CIGS * refractive index * optical simulations * thin films * solar cells * absorption losses * carrier collection losses * optical losses
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Impakt faktor: 4.787, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286341
   

 8. 8. 0488906 - UFCH-W 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Krýsová, Hana - Krýsa, J. - Kavan, Ladislav
  Semi-automatic spray pyrolysis deposition of thin, transparent, titania films as blocking layers for dye-sensitized and perovskite solar cells.
  Beilstein Journal of Nanotechnology. Roč. 9, APR 2018 (2018), s. 1135-1145. ISSN 2190-4286
  Grant CEP: GA ČR GA17-20008S; GA ČR(CZ) GA18-08959s
  Institucionální podpora: RVO:61388955
  Klíčová slova: blocking films * FTO * solar cells
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
  Impakt faktor: 2.968, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283419
   

 9. 9. 0487029 - FZU-D 2018 RIV US eng A - Abstrakt
  Ledinský, Martin - Holovský, Jakub - Niesen, B. - Werner, J. - Hájková, Zdeňka - Abelová, L. - Neykova, Neda - Schönfeldová, Tereza - Stuchlíková, The-Ha - Kočka, Jan - De Wolf, S. - Ballif, C. - Fejfar, Antonín
  Unravelling the temperature-dependent urbach energies of organic-inorganic halide perovskites.
  MRS Fall Meeting & Exhibit Guide 2017. Boston: MRS, 2017. s. 209-209.
  [MRS Fall Meeting and Exhibit, Program and Exhibit Guide 2017. 26.11.2017-01.11.2017, Boston]
  Grant CEP: GA ČR GJ17-26041Y
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: organometallic * halide perovskite * solar cells
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281716
   

 10. 10. 0486914 - FZU-D 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Holovský, Jakub - De Wolf, S. - Werner, J. - Remeš, Zdeněk - Müller, Martin - Neykova, Neda - Ledinský, Martin - Černá, L. - Hrzina, P. - Löper, P. - Niesen, B. - Ballif, C.
  Photocurrent spectroscopy of perovskite layers and solar cells: a sensitive probe of material degradation.
  Journal of Physical Chemistry Letters. Roč. 8, č. 4 (2017), s. 838-843. ISSN 1948-7185
  Grant CEP: GA ČR GJ17-26041Y; GA MŠk LM2015087
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) KONNECT-007
  Program:Bilaterální spolupráce
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: photocurrent spectroscopy * perovskite layers * solar cells
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Impakt faktor: 8.709, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281623