Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0328704 - UCHP-M 2010 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav - Vít, Zdeněk
  Deposition of NiO onto MoO3/gamma-Al2O3 Extrudates by Slurry Impregnation Method.
  [Depozice NiO na extrudáty MoO3/gamma-Al2O3 metodou suspenzní impregnace.]
  Reaction Kinetics and Catalysis Letters. Roč. 97, č. 2 (2009), s. 307-313. ISSN 0133-1736
  Grant CEP: GA ČR GA104/09/0751
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: slurry impregnation * eggshell distribution * hydrodesulfurization
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.557, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174951
   

 2. 2. 0320656 - UCHP-M 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav
  Slurry Impregnation of ZrO2 Extrudates: Controlled EggShell Distribution of MoO3, Hydrodesulfurization Activity, Promotion by Co.
  [Suspenzní impregnace extrudátů ZrO2: řízená distribuce MoO3 typu vaječná skořápka, hydrodesulfurizační aktivita, promotování Co.]
  Catalysis Letters. Roč. 127, 3-4 (2009), s. 368-376. ISSN 1011-372X
  Grant CEP: GA ČR GP104/06/P034; GA ČR GA104/06/0705
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: slurry impregnation * eggshell Mo catalyst * MoO3/ZrO2
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.021, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169465
   

 3. 3. 0166528 - UCHP-M 20020217 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav
  Application of Slurry Impregnation for Preparation of MoO3/Al2O3 Catalysts with Sharp Eggshell Mo Distribution.
  Summaries. Vol. 1. Prague: Process Engineering Publisher, 2002, s. 278. ISBN 80-86059-33-2.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002 /15./. Prague (CZ), 25.08.2002-29.08.2002]
  Grant CEP: GA ČR GA104/01/0544
  Klíčová slova: slurry impregnation * catalyst * sharp eggshell
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063651
   

 4. 4. 0166348 - UCHP-M 20020032 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav
  Preparation of MoO3/Al2O3 Catalysts with Sharp Eggshell Mo Distribution by Slurry Impregnation.
  Catalysis Letters. Roč. 78, 1-4 (2002), s. 313-318. ISSN 1011-372X
  Grant CEP: GA ČR GA104/01/0544
  Klíčová slova: MoO3/Al2O3 catalyst * eggshell Mo catalyst * slurry impregnation
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 1.559, rok: 2002
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063476
   

 5. 5. 0166212 - UCHP-M 20013068 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Klicpera, Tomáš - Zdražil, Miroslav
  High Surface Area MoO3/MgO: Preparation by Reaction of MoO3 and MgO in Methanol or Ethanol Slurry and Activity in Hydrodesulphurization of Benzothiophene.
  Applied Catalysis A - General. Roč. 216, 1-2 (2001), s. 41-50. ISSN 0926-860X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: magnesia support * molybdena catalysts * slurry impregnation
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.258, rok: 2001
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0001367
   

 6. 6. 0104992 - UCHP-M 20040246 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav - Vít, Zdeněk
  Preparation and Properties of Filled Monolayer of MoO3 Deposited on Al2O3 Support by Slurry Impregnation.
  [Příprava a vlastnosti zaplněné monovrstvy MoO3 nanesené na Al2O3 nosič metodou suspenzní impregnace.]
  Book of Abstracts. Prague: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, 2004, s. 41-42.
  [Symposium on Catalysis /36./. Praha (CZ), 08.11.2004-09.11.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: slurry impregnation * filled monolayer * preparation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012248
   

 7. 7. 0104884 - UCHP-M 20040138 CZ eng A - Abstrakt
  Gulková, Daniela - Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav
  Effect of MoO3 Particle Size on the Rate of MoO3/Al2O3 Catalysts Preparation by Slurry Impregnation.
  Book of Abstracts. Praha, 2004 - (Sobalík, Z.). s. 68
  [Pannonian International Symposium on Catalysis /7./. 12.09.2004-16.09.2004, Srní]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: hydrodesulfurization * slurry impregnation * particle size
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012143
   

 8. 8. 0091286 - UCHP-M 20070185 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav
  Preparation of Bimetallic CoO-MoO3/gamma-Al2O3 Hydrodesulfurization Catalysts by Deposition of Co, Ni, and Mo onto alpha-AlOOH during Paste Processing.
  [Příprava bimetalických CoO-MoO3/gamma-Al2O3 hydrodesulfurizačních katalyzátorů depozicí Co, Ni, a Mo na alpha-ALOOH během zpracování pasty.]
  Reaction Kinetics and Catalysis Letters. Roč. 91, 2 (2007) , s. 249-255. ISSN 0133-1736
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GP104/06/P034
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: paste processing * slurry impregnation * hydrodesulfurization
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.584, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151914
   

 9. 9. 0055274 - UCHP-M 20060263 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav
  Promotion of MoO3/Al2O3 Hydrodesulfurization Catalysts by Co Deposited by Slurry Impregnation.
  [Promotování MoO3/Al2O3 hydrodesulfurizačních katalyzátorů Co naneseným suspenzní impregnací.]
  Summaries 1.. Praha: Process Engineering Publisher, 2006, s. 159-160. Reaction Engineering. ISBN 80-86059-45-6.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2006 /17./. Praha (CZ), 27.08.2006-31.08.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GP104/06/P034; GA AV ČR(CZ) IAA4072306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: slurry impregnation * hydrodesulfurization catalysts
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143074
   

 10. 10. 0055055 - UCHP-M 20060112 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kaluža, Luděk - Zdražil, Miroslav
  Deposition of CoO and NiO on Supported MoO3 Monolayer Catalysts by Slurry Impregnation.
  [Nanášení CoO a NiO na nosičové monovrstevné MoO3 katalyzátory suspenzní impregnací.]
  Book of Abstracts. Praha: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, ASCR, 2006, s. 45-46.
  [Symposium on Catalysis /38./. Prague (CZ), 06.11.2006-07.11.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/06/P034
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: slurry impregnation * hydrodesulfurization * solvent assisted spreading
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142903