Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0325963 - URE-Y 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kumpera, Aleš - Honzátko, Pavel - Slavík, Radan
  Novel 160-GHz Wavelength Converter Based on a SOA and a Long Period Grating.
  [Vlnový konvertor pracující na 160 GHz založený na optickém polovodičovém zesilovači a mřížce s dlouhou periodou.]
  Optics Communications. Roč. 282, č. 9 (2009), s. 1775-1779 ISSN 0030-4018
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET300670502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: optical frequency conversion * optical signal processing * semiconductor optical amplifier
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 1.316, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173218