Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0497917 - UPT-D 2019 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Horáček, Miroslav - Kolařík, Vladimír - Matějka, Milan - Krátký, Stanislav - Chlumská, Jana - Meluzín, Petr - Král, Stanislav
  SMV-2018-03: Optimalizace přípravy difraktivních optických struktur.
  [SMV-2018-03: Optimization of difractive optical elements fabrication.]
  Brno: IQ Structures, 2018. 8 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: e-beam lithography * diffractive optical element * atomic force microscopy * scanning electron microscopy
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290378
   

 2. 2. 0497561 - UPT-D 2019 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Hrubanová, Kamila - Krzyžánek, Vladislav - Nebesářová, Jana - Růžička, F. - Pilát, Zdeněk - Samek, Ota
  Monitoring Candida parapsilosis and Staphylococcus epidermidis Biofilms by a Combination of Scanning Electron Microscopy and Raman Spectroscopy.
  Sensors. Roč. 18, č. 12 (2018), č. článku 4089. ISSN 1424-8220
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01; GA MŠk(CZ) LM2015062
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Raman spectroscopy * biofilm * sample preparation * scanning electron microscopy * cryo-SEM
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 2.475, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290115
   

 3. 3. 0496640 - UFP-V 2019 RIV IN eng J - Článek v odborném periodiku
  Šíma, V. - Minárik, P. - Cieslar, M. - Král, R. - Málek, P. - Chráska, Tomáš - Lukáč, František - Seiner, Hanuš - Průša, F.
  High plasticity of an iron aluminide-based material at low temperatures.
  Physical Science International Journal. Roč. 18, č. 2 (2018), č. článku PSIJ.41673. ISSN 2348-0130
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-15609S; GA ČR(CZ) GA17-13573S
  Institucionální podpora: RVO:61389021
  Klíčová slova: intermetallics * powder metallurgy * mechanical properties * scanning electron microscopy * transmission electron microscopy
  Kód oboru RIV: JP - Průmyslové procesy a zpracování
  Obor OECD: Materials engineering
  http://www.journalrepository.org/media/journals/PSIJ_33/2018/Jun/Sima1822018PSIJ41673.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289315
   

 4. 4. 0491708 - UPT-D 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Radlička, Tomáš - Unčovský, M. - Oral, Martin
  In lens BSE detector with energy filtering.
  Ultramicroscopy. Roč. 189, JUN (2018), s. 102-108 ISSN 0304-3991
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TE01020118; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: electron optics * scanning electron microscopy * back scattered electrons * energy filtering
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 2.929, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285349
   

 5. 5. 0487380 - FGU-C 2018 CN eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Stráský, J. - Janeček, M. - Bačáková, Lucie - Vrátná, J. - Harcuba, P. - Wagner, L.
  Fatigue Properties and Biocompatibility of Ti-6A1-4V Alloy after EDM Process for Improved Osteointegration-Comprehensive Research Report.
  TI-2011: PROCEEDINGS OF THE 12TH WORLD CONFERENCE ON TITANIUM. Beijing: SCIENCE PRESS BEIJING, 2012, s. 2172-2175. ISBN 978-7-03-033894-5.
  [WORLD CONFERENCE ON TITANIUM /12./. Beijing (CN), 19.06.2011-24.06.2011]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA01011141
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: Ti-6A1-4V * electric discharge machining (EDM) * scanning electron microscopy * cell growth
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282040
   

 6. 6. 0484696 - UFM-A 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dluhoš, J. - Sedláček, L. - Man, Jiří
  APPLICATION OF ELECTRON CHANNELING CONTRAST IMAGING IN STUDY OF POLYCRYSTALLINE MATERIALS AND VISUALIZATION OF CRYSTAL LATTICE DEFECTS.
  METAL 2012 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd. Ostrava, 2012, s. 216-220. ISBN 978-80-87294-31-4.
  [METAL 2012 - International Conference on Metallurgy and Materials /21./. Brno (CZ), 23.05.2012-25.05.2012]
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: electron channeling contrast * scanning electron microscopy * fatigue of material
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Obor OECD: Audio engineering, reliability analysis
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279849
   

 7. 7. 0483408 - UPT-D 2018 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Vaškovicová, Naděžda - Krzyžánek, Vladislav
  SMV-2017-25: Rastrovací elektronová mikroskopie biouhlů a půdních směsí.
  [SMV-2017-25: Scanning electron microscopy of biochars and soil mixtures.]
  Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2017. 3 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: Scanning electron microscopy * biochar * soil mixtures
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278735
   

 8. 8. 0481765 - UPT-D 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vaškovicová, Naděžda - Skoupý, Radim - Krzyžánek, Vladislav
  Aplikace nízkých teplot pro zvýšení katodoluminiscenčního signálu v rastrovacím elektronovém mikroskopu.
  [Low temperature applications for enhancement of cathodoluminescence signal in scanning electron microscope.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 62, č. 10 (2017), s. 260-263 ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: scanning electron microscopy * cathodoluminescence * diamonds * CL spectrums * cryo-SEM * contamination
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277311
   

 9. 9. 0481759 - UPT-D 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mika, Filip - Paták, Aleš - Pokorná, Zuzana
  Možnosti zobrazení a analýzy v rastrovacím elektronovém mikroskopu s vysokým rozlišením.
  [Imaging and analysis with high resolution scanning electron microscope.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 62, č. 10 (2017), s. 245-247 ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: scanning electron microscopy * display and analysis capabilities
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Obor OECD: Particles and field physics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277315
   

 10. 10. 0481493 - UFM-A 2018 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Šimonová, H. - Vyhlídal, M. - Kucharczyková, B. - Bayer, P. - Keršner, Z. - Malíková, Lucie - Klusák, Jan
  Modelling of interfacial transition zone effect on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composites.
  Frattura ed Integrita Strutturale. Roč. 11, č. 41 (2017), s. 211-219 ISSN 1971-8993
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-18702S
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: Effective fracture toughness * Fine-grained concrete * Interfacial transition zone * Three-point bending fracture test * Scanning electron microscopy
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Obor OECD: Audio engineering, reliability analysis
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277153