Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0405640 - UIVT-O 336022 SK slo A - Abstrakt
  Wiedermann, Jiří
  Problém softwarových agentů a sémantický web.
  ITAT 2004. Information Technologies - Applications and Theory. Košice: Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, 2004 - (Vojtáš, P.). s. 199-200. ISBN 80-7097-589-X.
  [ITAT 2004. 15.09.2004-19.09.2004, Popradské Pleso]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET100300419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1030915
  Klíčová slova: softwaroví agenti * internet * sémantický web * kognitivní systémy
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125781
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0405640.pdf1163.8 KBAutorský preprintpovolen
   

 2. 2. 0365599 - UIVT-O 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Řimnáč, Martin - Špánek, Roman
  Centralizované a decentralizované hodnocení kvality webových zdrojů.
  [Distributed Evaluation of Web Source Quality.]
  Datakon 2011. Brno: Vysoké učení technické, 2011 - (Zendulka, J.; Rychlý, M.), s. 123-132. ISBN 978-80-214-4329-7.
  [DATAKON 2011. Mikulov (CZ), 15.10.2011-18.10.2011]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: sémantický web * extrakce dat * aktuálnost dat * reputace
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200802
   

 3. 3. 0349692 - UIVT-O 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Řimnáč, Martin
  Návrh portálu pro sdílení RDF poznámek.
  [Proposal of Portal for Sharing RDF Remarks.]
  Datakon 2010. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010 - (Šaloun, P.), s. 187-190. ISBN 978-80-7368-424-2.
  [DATAKON 2010. Mikulov (CZ), 16.10.2010-19.10.2010]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: sémantický web * webový portál * sdílení dat * linked data
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189856
   

 4. 4. 0328872 - UIVT-O 2010 CZ cze A - Abstrakt
  Řimnáč, Martin
  Experimenty s RDF úložištěm dat a reputacemi zdrojů.
  Doktorandské dny '09. Praha: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. & MATFYZPRESS, 2009 - (Kuželová, D.). s. 102-102. ISBN 978-80-7378-087-6.
  [Doktorandské dny 2009 Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. 21.09.2009-23.09.2009, Jizerka]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: semantický web * reputace zdrojů * vyhledávání * řešení nekonzistencí
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175068
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0328872.pdf049.9 KBVydavatelský postprintpovolen
   

 5. 5. 0315182 - UIVT-O 2009 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Eckhardt, Alan
  Návrh agenta řízeného uživatelskými preferencemi.
  [Proposal of an Agent Driven by User Preferences.]
  Informačné technológie - Aplikácie a teória. Košice: Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika, 2008 - (Vojtáš, P.), s. 31-34. ISBN 978-80-969184-8-5.
  [ITAT 2008. Conference on Theory and Practice of Information Theory. Hrebienok (SK), 22.09.2008-26.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET100300517
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: uživatelské preference * agent * sémantický web
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165456
   

 6. 6. 0315179 - UIVT-O 2009 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tyl, Pavel - Řimnáč, Martin
  Kombinace metod pro srovnání ontologií.
  [Using Ontology Matching Method Combinations.]
  Informačné technológie - Aplikácie a teória. Košice: Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika, 2008 - (Vojtáš, P.), s. 113-117. ISBN 978-80-969184-8-5.
  [ITAT 2008. Conference on Theory and Practice of Information Theory. Hrebienok (SK), 22.09.2008-26.09.2008]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0554; GA AV ČR 1ET100300419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: ontologie * matching * sémantický web
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165453
   

 7. 7. 0313691 - UIVT-O 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dědek, J. - Eckhardt, Alan - Galamboš, L. - Vojtáš, Peter
  Sémantický web.
  [Semantic web.]
  DATAKON 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008 - (Řepa, V.; Svatoš, O.), s. 12-30. ISBN 978-80-7355-081-3.
  [DATAKON 2008. Brno (CZ), 18.10.2008-21.10.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET100300419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: sémantický web * extrakce informací * uživatelské preference
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164430
   

 8. 8. 0306299 - UIVT-O 2008 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Linková, Zdeňka - Řimnáč, Martin
  Automatizovaný návrh pravidel pro integraci dat a sémantický web.
  [Automatic Design of Data Integration Rules and Semantic Web.]
  Znalosti 2008. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008 - (Snášel, V.), s. 124-135. ISBN 978-80-227-2827-0.
  [Znalosti 2008. Annual Conference /7./. Bratislava (SK), 13.02.2008-15.02.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET100300419; GA MŠk 1M0554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: sémantický web * integrace dat * semiautomatický návrh pravidel
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159366
   

 9. 9. 0105229 - UIVT-O 20040220 SK slo K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Štuller, Július
  Sémantický web - vízie, príncipy a nástroje.
  [Semantic web - Visions, Principles and Tools.]
  Softecon 2004. Bratislava: SOFTEC, 2004, s. 1-12.
  [SOFTECON 2004. Odborná konferencia o víziách a trendoch v moderných informačných technologiách. Bratislava (SK), 24.02.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1030915
  Klíčová slova: semantický web * XML * RDF * ontologie * agenti
  Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012476
   

 10. 10. 0095407 - UIVT-O 2008 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Eckhardt, Alan - Vojtáš, Peter
  Uživatelské preference při hledání ve webovských zdrojích.
  [User Preferences for Searching in Web Sources.]
  Znalosti 2007. Ostrava: VŠB Technická univerzita, 2007 - (Mikulecký, P.; Dvorský, J.; Krátký, M.), s. 179-190. ISBN 978-80-248-1279-3.
  [Znalosti 2007. Ostrava (CZ), 21.02.2007-23.02.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET100300517; GA AV ČR 1ET100300419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: uživatelské preference * sémantický web * top k algoritmus * deskripční logika
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155000