Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0487727 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dvořáčková-Malá, Dana
  Křesťanství a víra ve dvorské literatuře 13. věku.
  [Christianity and Religion of the Courtly literature in the 13th century.]
  Dvůr a církev v českých zemích středověku. Praha: Historický ústav, 2017 - (Dvořáčková, D.), s. 41-50. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia, 83. ISBN 978-80-7286-314-3
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Christianity * Religion * Courtly literature * Court
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282361
   

 2. 2. 0487066 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hála, Vlastimil
  Masaryk a morální význam sekularismu.
  [Masaryk and the Moral Significance of Secularism.]
  Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 213-228. ISBN 978-80-7007-505-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: values * secularism * liberalism * religion
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281746
   

 3. 3. 0484436 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nešpor, Zdeněk
  Etablované církve v české společnosti.
  [Established Churches in the Czech Society.]
  Dingir. Časopis o současné náboženské scéně. Roč. 20, č. 4 (2017), s. 120-122 ISSN 1212-1371
  Grant CEP: GA ČR GA17-02917S
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: church * religion * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Religious studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279602
   

 4. 4. 0484418 - SLU-S 2018 CZ cze, lat, grk B - Monografie kniha jako celek
  Dynda, Jiří
  Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech.
  [Slavic Paganism in Medieval Latin Sources.]
  Praha: Scriptorium, 2017. 368 s. ISBN 978-80-88013-52-5
  Klíčová slova: Slavic paganism * Christianization * religion * Latin sources * Greek sources * Old Norse sources * commented anthology * bilingual edition
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Religious studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279699
   

 5. 5. 0483978 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Matoušek, Alexander
  Smysl a místo lidového umění.
  [The Folk Art - Its Sense and Its Place.]
  Proměny a setkání. Studie z dálněvýchodní kultury. 1. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017 - (Suchomelová, M.; Lomová, O.; Pejčochová, M.), s. 170-185. ISBN 978-80-7308-738-8
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: folk art * popular culture * religion * human condition
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Folklore studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280827
   

 6. 6. 0483230 - FLU-F 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Machula, Tomáš
  Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie.
  [A decided treatment of the relation between philosophy and religion.]
  Filosofický časopis. Roč. 60, č. 6 (2012), s. 917-921 ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: philosophy * religion * medieval literature
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278616
   

 7. 7. 0481833 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Landa, Ivan
  Teologie smrti Boha a marxistický ateismus.
  [The Death-of-God Theology and Marxist Atheism.]
  Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 245-274. ISBN 978-80-7007-481-7
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Marxism * Atheism * Death of God * Religion * Bonhoeffer * Altizer * Gardavský
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Theology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277298
   

 8. 8. 0481137 - MSUA-W 2018 RIV NL ger J - Článek v odborném periodiku
  Jemelka, Martin
  „Brüderliche Treffen zum Lesen des Evangeliums“: die erste Generation des schlesischen Spiritismus (1897–1919).
  [“Brotherly Gospel Reading Meetings”: the first generation of Silesian spiritualism (1897–1919).]
  Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte. Roč. 69, č. 4 (2017), s. 323-347 ISSN 0044-3441
  Grant CEP: GA ČR GA16-04364S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: working class * religion * spiritism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276735
   

 9. 9. 0480095 - SOU-Z 2018 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Nešpor, Zdeněk
  Moderní protestantismus ve Slezsku.
  [Modern Protestantism in Silesia.]
  W kregu mysli Profesora Jana Szczepanskiego III. Cieszyn: Arka, 2017 - (Kadłubiec, D.; Ogrodzka-Mazur, E.; Kasperk, A.), s. 101-118. ISBN 978-83-948482-2-4
  Grant CEP: GA ČR GA17-02917S
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: Religion – sociology of * Silesia – religion * Protestantism
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Obor OECD: Sociology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276012
   

 10. 10. 0471885 - MSUA-W 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jemelka, Martin - Štofaník, Jakub
  Žena, náboženství a genderové vztahy (Turín, 9. – 11. 11. 2016).
  [Woman, Religions, and Gender Relations (Torino, 9. – 11. 11. 2016).]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 103, č. 4 (2016), s. 659-662 ISSN 0009-0794
  Grant CEP: GA ČR GA16-04364S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: conference * gender * religion
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269246