Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0477613 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svátek, Jaroslav
  Traktát o zemi svaté (1498). Staročeská adaptace cestopisu norimberského měšťana Hanse Tuchera.
  [Treatise on the Holy Land (1498). The Old Czech Adaptation of the Travelogue written by Hans Tucher, Burgher of Nuremberg.]
  Listy filologické. Roč. 140, č. 1/2 (2017), s. 91-141 ISSN 0024-4457
  GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: pilgrimage * travelogues * Holy Land * incunables * Hans Tucher * Mikuláš Bakalář * 15th century * translation * Old Czech
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273910
   

 2. 2. 0475161 - UEF-S 2018 CZ cze N - Článek v novinách
  Petráňová, Lydia
  Devatero kvítí, hnětýnky a dárek z pouti.
  Hlas Bystřice. -, červen (2016), s. 12 ISSN N
  Klíčová slova: Boží tělo * pilgrimage * pilgrimage place * folk ritual * procession * herbs
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  http://www.mestobystrice.cz/volny-cas/hlas-bystrice/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279865
   

 3. 3. 0469581 - UEF-S 2017 CZ cze E - Elektronický dokument
  Vejvoda, Zdeněk
  Špalíček (05.10.2016 19:04). [Plzeňsko v lidové písni 45: Pouťové zábavy na Plzeňsku].
  [rozhlasový pořad v mp3]. - Plzeň: Český rozhlas Plzeň, 2016. E, 26:43
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: folk song * folk ritual * pilgrimage * Pilsner region
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3717547
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267416
   

 4. 4. 0456019 - HIU-Y 2016 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Černušák, Tomáš
  Voda jako součást poutní tradice - malý příspěvek k problematice "posvátné vody" na jižní Moravě.
  XXXII. Mikulovské sympozium. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 326-329. ISBN 978-80-86931-99-4.
  [XXXII. Mikulovské sympozium. Voda v dějinách Moravy (Člověk a voda v dějinách: život - prostředí - technika - každodennost - rituály). Mikulov (CZ), 22.10.2014-23.10.2014]
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: water * pilgrimage * Moravia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256613
   

 5. 5. 0452763 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Svátek, Jaroslav
  Cestopis jako prostředek ke spáse? Poutnické itineráře a odpustkové seznamy do Svaté země ze střední Evropy (14.-16. století).
  [A Travel Book as a Way to Salvation? Pilgrim's Itineraries and Indulgence Lists to the Holy Land from Central Europe (14th–16th Centuries).]
  Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 - (Hrabal, J.), s. 43-54. ISBN 978-80-244-4876-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: travelogues * pilgrimage * fourteenth century * fifteenth century * Jerusalem
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253684
   

 6. 6. 0452749 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Svátek, Jaroslav
  Formulář průvodního listu poutníka do Říma nebo Svaté země z rukopisu MZK Brno Mk 24.
  [Formular of the Safe-conduct for the pilgrim to Rome or to the Holy Land, taken from the Manuscript MZK Brno Mk 24.]
  Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015 - (Dragoun, M.; Doležalová, L.; Ebersonová, A.), s. 302-305. ISBN 978-80-88013-09-9
  GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Augustinian Canons * pilgrimage * Rome * Holy Land * fourteenth century * fifteenth century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253679
   

 7. 7. 0450382 - HIU-Y 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sterneck, Tomáš
  Dobrodružství ve Svaté zemi: Putování Kryštofa Haranta.
  [Adventures in the Holy Land: The Pilgrimage of Kryštof Harant.]
  Tajemství české minulosti. Roč. 6, č. 41 (2015), s. 30-35 ISSN 1804-2260
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: pilgrimage * Kryštof Harant of Polžice and Bezdružice
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251748
   

 8. 8. 0441984 - FLU-F 2015 RIV FR fre J - Článek v odborném periodiku
  Bažant, V. - Svátek, Jaroslav
  Les récits de voyage médiévaux originaires de Bohême. Produits d'une société confessionnalisée?.
  [Medieval Travelogues from Bohemia. Products of a Society Characterized by its Different Religious Communities?.]
  Médiévales: langue, textes, histoire. -, č. 67 (2014), s. 103-119 ISSN 0751-2708
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Bohemia * fifteenth century * pilgrimage * religious communities * travelogues
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244897
   

 9. 9. 0438569 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Cermanová - Libichová, Pavlína
  Zbožnost husitského století.
  [The Piety of The Hussite Age.]
  Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 435-455. ISBN 978-80-7422-277-1
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Devoutness * Hussitism * Reliques * Piety * Pilgrimage
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241993
   

 10. 10. 0432565 - UDU-I 2015 RIV CZ fre J - Článek v odborném periodiku
  Benešovská, Klára
  De la circulation des "locis sanctis" - le Mons Sion a Prague.
  [About the circulation of "locis sanctis" - Mons Sion in Prague.]
  Convivium: exchanges and interactions in the arts of medieval Europe, Byzantium and the Mediterranean. Roč. 1, č. 1 (2014), s. 50-62 ISSN 2336-3452
  Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Mons Sion * Jindřich Zdík * Strahov * pilgrimage * Jerusalem * Holy Sepulchre
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236930