Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0315197 - UIVT-O 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fiedler, Miroslav
  Suborthogonality and Orthocentricity of Matrices.
  [Subortogonalita a ortocentricita matic.]
  Linear Algebra and Its Applications. Roč. 430, č. 1 (2009), s. 296-307 ISSN 0024-3795
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: orthogonal matrix * unitary matrix * off-diagonal rank * orthocentric simplex * orthocentric matrix
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 1.073, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165467