Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0487403 - UCL-M 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Piorecká, Kateřina
  „Jak milo bylo v sednici, když se smrklo!“ Černá hodinka a její reflexe v české literatuře 19. století.
  [„How Nice It Was in the Sitting Room When It Had Grown Dark!“ The Black Hour and Reflection on it in 19th-Centrury Czech Literature.]
  Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2018 - (Hojda, Z.; Prahl, R.; Ottlová, M.), s. 139-151. ISBN 978-80-200-2819-8.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /37/: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 23.02.2017-25.02.2017]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: black hour * oral tradition * literalisation * Němcová, Božena
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282067
   

 2. 2. 0483263 - UEF-S 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pospíšilová, Jana - Šrámková, Marta
  Lidová kultura předměstských obcí. Lidové vyprávění v Brně a v předměstských obcích.
  [Folk culture of suburban communities. Folk Narration in Brno and Suburban Villages.]
  Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 284-301. ISBN 978-80-86736-54-9
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Brno * oral tradition * narration * legends * sayings
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278639
   

 3. 3. 0431454 - UEF-S 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Frolcová, Věra
  Píseň k patronům Moravy „Slávo markrabství“ v rukopisu z roku 1906. Ke studiu české cyrilometodějské tradice v lidovém duchovním zpěvu a ke vztahu kontrafakt mezi ústní tradicí a písemnictvím.
  [A song celebrating the patron saints of Moravia in manuscript from 1906. On the study of Czech Cyril and Methodius tradition in folk spiritual songs and on the relationship of contrafacta between oral tradition and letters.]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 101, č. 2 (2014), 129-148 ISSN 0009-0794
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: St. Cyril and Methodius * Czech folk spiritual song * oral tradition * manuscript hymn-book * printed sheets with broadside ballads * contrafactum * Baroque and reception of songs * ethno-musicology * hymnography * Vnorovy
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 0.094, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236036
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Frolcová_Píseň k patronům Moravy Slávo.pdf42.2 MBVydavatelský postprintvyžádat
   

 4. 4. 0341699 - UEF-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Thořová, Věra
  Kramářská píseň jako inspirační zdroj české písně lidové. (Na základě analýzy textových i melodických variant písně jaký mám trápení...).
  [Broadside ballads as an inspiration for the Czech folk song.]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 97, č. 1 (2010), s. 51-74 ISSN 0009-0794
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: broadside ballad * folk song * variants * oral tradition * transformation of broadside ballad to a folk song
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 0.343, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184600