Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0329161 - UH-J 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Matoušek, Václav
  Pipe-wall friction in vertical sand-slurry flows.
  [Tření na stěně svislého potrubí při proudění pískových hydrosměsí.]
  Particulate Science and Technology. Roč. 27, č. 5 (2009), s. 456-468 ISSN 0272-6351
  Grant CEP: GA ČR GA103/06/0428
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: slurry-flow experiment * off-the-wall lift * collisional stress * solids friction * pressure drop
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 0.522, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175273
   

 2. 2. 0053793 - UH-J 2007 RIV IL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Matoušek, Václav
  Solids stress at wall of vertical slurry pipe.
  [Napětí způsobené částicemi na stěně vertikálního potrubí dopravujícího směs.]
  CHoPS-5, 2006, Conference Proceedings. Izrael: Ortra, 2006, s. 12.8.
  [International Conference of Conveying and Hadling of Pariculate Solids /5./. Sorrento (IT), 27.08.2006-31.08.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA103/06/0428
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: slurry-flow experiment * off-the-wall lift * collisional stress
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0141962