Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0494654 - UFM-A 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Souček, P. - Zábranský, L. - Buršíková, V. - Buršík, Jiří - Debnárová, S. - Svoboda, Milan - Peřina, V. - Vašina, P.
  Fracture Resistance Enhancement in Hard Mo-B-C Coatings Tailored by Composition and Microstructure.
  Journal of Nanomaterials. Roč. 2018, MARCH (2018), č. článku 5184584. ISSN 1687-4110
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-17875S; GA MŠk(CZ) LM2011019; GA MŠk LM2015056
  Institucionální podpora: RVO:68081723 ; RVO:61389005
  Klíčová slova: nanocomposite * ductility * strength
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus; BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (UJF-V)
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.); Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (UJF-V)
  Impakt faktor: 2.207, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287786
   

 2. 2. 0494394 - UMCH-V 2019 LT eng A - Abstrakt
  Beneš, Hynek - Perchacz, Magdalena - Donato, R. K. - Livi, S. - Popelková, Daniela - Ecorchard, Petra
  Roles of physical and covalent interactions in epoxy nanocomposites.
  Programme and Proceedings. Riga: Institute of Polymer Materials, Riga Technical University, 2018. s. 46.
  [Baltic Polymer Symposium 2018. 12.09.2018-14.09.2018, Jurmala]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08273S
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:61388980
  Klíčová slova: epoxy * nanocomposite * silica
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie; CA - Anorganická chemie (UACH-T)
  Obor OECD: Polymer science; Inorganic and nuclear chemistry (UACH-T)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287703
   

 3. 3. 0494345 - UGN-S 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mardi, K. B. - Dixit, A. R. - Mallick, A. - Pramanik, A. - Ballóková, B. - Hvizdoš, P. - Foldyna, Josef - Ščučka, Jiří - Hlaváček, Petr - Zeleňák, Michal
  Surface integrity of Mg-based nanocomposite produced by Abrasive Water Jet Machining (AWJM).
  Materials and Manufacturing Processes. Roč. 32, č. 15 (2017), s. 1707-1714 ISSN 1042-6914
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: AWJM * machinability * Mg-based * nanocomposite * nanoindentation
  Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
  Obor OECD: Materials engineering
  Impakt faktor: 2.669, rok: 2017
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10426914.2017.1279306?scroll=top&needAccess=true
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287573
   

 4. 4. 0494302 - UMCH-V 2019 CZ cze A - Abstrakt
  Špírková, Milena - Machová, Luďka - Kredatusová, Jana - Hodan, Jiří
  Využití vodných polyuretanových disperzí k přípravě filmů a nátěrů s cílenými vlastnostmi.
  Sborník abstraktů. Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., 2018. s. 42. ISBN 978-80-85009-92-7.
  [Česko-Slovenská konference POLYMERY 2018 /10./. 02.10.2018-05.10.2018, Třešť]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-03932S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polyurethane * water dispersion * nanocomposite
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287514
   

 5. 5. 0494301 - UMCH-V 2019 CZ cze A - Abstrakt
  Kelnar, Ivan - Kaprálková, Ludmila
  Aplikace uhlíkových nanodestiček v polymerních směsích; vliv modifikace polymerními řetězci.
  Sborník abstraktů. Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., 2018. s. 41. ISBN 978-80-85009-92-7.
  [Česko-Slovenská konference POLYMERY 2018 /10./. 02.10.2018-05.10.2018, Třešť]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-03194S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polymer blend * nanocomposite * graphene oxide
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Obor OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287515
   

 6. 6. 0494121 - FZU-D 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Shukla, R.K. - Chaudhary, A. - Bubnov, Alexej - Raina, K.K.
  Multi-walled carbon nanotubes-ferroelectric liquid crystal nanocomposites: effect of cell thickness and dopant concentration on electro-optic and dielectric behaviour.
  Liquid Crystals. Roč. 45, č. 11 (2018), s. 1672-1681 ISSN 0267-8292
  Grant CEP: GA ČR GA18-14497S
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) PAN-17-04
  Program:Bilaterální spolupráce
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: nanocomposite * ferroelectric liquid crystal * self-assembling behaviour * multi-walled carbon nanotubes * cell thickness * electro-optic properties * dielectric spectroscopy
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Obor OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Impakt faktor: 2.636, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287382
   

 7. 7. 0493806 - UMCH-V 2019 RS eng A - Abstrakt
  Špírková, Milena - Hodan, Jiří - Kredatusová, Jana
  Silica - polyurethane nanocomposites: composition - property relationship.
  Program and the Book of Abstracts. Belgrade: Serbian Ceramic Society, 2018 - (Mitić, V.; Mančić, L.; Obradović, N.). s. 62. ISBN 978-86-915627-6-2.
  [Advanced Ceramics and Applications /7./ - New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing. 17.09.2018-19.09.2018, Belgrade]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-03932S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: waterborne polyurethane dispersion * colloidal silica * nanocomposite
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Obor OECD: Polymer science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287345
   

 8. 8. 0490073 - FZU-D 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Thanh, D.N. - Novák, P. - Vejpravová, Jana - Vu, H.N. - Lederer, J. - Munshi, T.
  Removal of copper and nickel from water using nanocomposite of magnetic hydroxyapatite nanorods.
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Roč. 456, Jun (2018), s. 451-460 ISSN 0304-8853
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: nanocomposite * hydroxyapatite * magnetite * copper * nickel * adsorption mechanism
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Impakt faktor: 3.046, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284368
   

 9. 9. 0488688 - UMCH-V 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Strachota, Beata - Šlouf, Miroslav - Hodan, Jiří - Matějka, Libor
  Advanced two-step cryopolymerization to form superporous thermosensitive PNIPA/clay gels with unique mechanical properties and ultrafast swelling-deswelling kinetics.
  Colloid and Polymer Science. Roč. 296, č. 4 (2018), s. 753-769 ISSN 0303-402X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-13103S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: thermoresponsive hydrogel * cryogels * nanocomposite
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 1.967, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283336
   

 10. 10. 0487104 - UACH-T 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bubeníková, M. - Ecorchard, Petra - Szatmáry, L. - Mrózek, Ondřej - Salačová, P. - Tolasz, Jakub
  Sorption of Sr(II) onto nanocomposites of graphene oxide-polymeric matrix.
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Roč. 315, č. 2 (2018), s. 263-272 ISSN 0236-5731
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA04020222
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: Graphene oxide * Nanocomposite * PA66 * Polystyrene * Radiostrontium removal
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry
  Impakt faktor: 1.181, rok: 2017
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282011