Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0499728 - USMH-B 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vörös, D. - DíazSomoano, M. - Geršlová, E. - Sýkorová, Ivana - Suárez-Ruiz, I.
  Mercury contamination of stream sediments in the North Bohemian Coal District (Czech Republic): Mercury speciation and the role of organic matter.
  Chemosphere. Roč. 211, NOV 2018 (2018), s. 664-673. ISSN 0045-6535
  Grant ostatní:OPPK(XE) CZ.2.16/3.1.00/21538
  Program:OPPK
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: Mercury contamination * Stream sediments * Mercury speciation * Organic matter
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impakt faktor: 4.427, rok: 2017
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653518314607?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291938
   

 2. 2. 0326673 - UIACH-O 2011 RIV CZ cze A - Abstrakt
  Wranová, K. - Spěváčková, V. - Kašparová, L. - Čejchanová, M. - Korunová, Vlasta
  Speciace rtuti a methylrtuti v biologickém materiálu za použití AMA 254 a HPLC-ICP-MS.
  [Mercury and methylmercury speciation in biological material using AMA 254 and HPLC-ICP-MS.]
  Workshop Speciační analýza. 2009. s. 13.
  [Workshop Speciační analýza. 22.06.2009-25.06.2009, Nová Olešná]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: mercury speciation * fishes * hair
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173701
   

 3. 3. 0325642 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hojdová, Maria - Navrátil, Tomáš - Rohovec, Jan - Penížek, V. - Grygar, Tomáš
  Mercury distribution and speciation in soils affected by historic mercury mining.
  [Distribuce a speciace rtuti v půdách kontaminovaných historickou težbou rtuti.]
  Water, Air and Soil Pollution. Roč. 200, 1/4 (2009), s. 89-99. ISSN 0049-6979
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB300130615
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: mercury speciation * thermo-desorption analysis * forest soil * contamination * mining * contamination (Czech Republic )
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 1.676, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172987
   

 4. 4. 0307018 - GLU-S 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hojdová, Maria - Navrátil, Tomáš - Rohovec, Jan
  Distribution and Speciation of Mercury in Mine Waste Dumps.
  [Distribuce a speciace rtuti v haldách.]
  Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Roč. 80, č. 3 (2008), s. 237-241. ISSN 0007-4861
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB300130615
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: mercury * mine waste * mercury speciation * thermo-desorption analysis
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 0.609, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159884
   

 5. 5. 0087910 - GLU-S 2008 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hojdová, Maria - Navrátil, Tomáš - Rohovec, Jan
  Mercury distribution and speciation in soils affected by historic mercury mining in the Czech Republic.
  [Distribuce a speciace rtuti v půdách kontaminovaných těžbou rtuti v České republice.]
  Bioclimatology and natural hazards. Proceedings. Zvolen: Technical University, 2007 - (Střelcová, K.; Škvarenina, J.; Blaženec, M.), s. 73-77. ISBN 978-80-228-1760-8.
  [Bioclimatology and natural hazards. International scientific conference. Zvolen - Polana nad Detvou (SK), 17.09.2007-20.09.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB300130615
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: mercur * mercury mining * contaminated soils * thermo-desorption analysis * mercury speciation
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149627
   

 6. 6. 0081446 - UIACH-O 2007 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubáň, P. - Houserová, P. - Kubáň, Pavel - Hauser, P.C. - Kubáň, V.
  Sensitive capillary electrophoretic determination of mercury species with amperometric detection at a copper electrode after cation exchange preconcentration.
  [Citlivé stanovení specií rtuti pomocí kapilární elektroforézy s amperometrickou detekcí na měděné elektrodě s prekoncentrací na kationtově výměnné koloně.]
  Journal of Separation Science. Roč. 30, č. 7 (2007), s. 1070-1076. ISSN 1615-9306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: amperometric detection * capillary electrophoresis * mercury speciation
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.632, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145308
   

 7. 7. 0026953 - GLU-S 2006 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Hojdová, Maria - Rohovec, Jan - Navrátil, Tomáš
  Obsah a speciace rtuti v kontaminovaných půdách.
  [Mercury content and speciation in contaminated soils.]
  Mikroelementy 2005. Vol. 39. Český Těšín: 2 Theta, 2005 - (Helán, V.), s. 43-47. ISBN 80-86380-31-9.
  [Mikroelementy /39./. Medlov (CZ), 05.09.2005-07.09.2005]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: mercury * mercury speciation * soils
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0117100