Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0499359 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kašpárková, Pavlína
  Olomoucká lingvistická konference. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018.
  Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 18 (2018), s. 82-84. ISSN 1804-137X
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: language culture * formal language * Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291576
   

 2. 2. 0498582 - KNAV-K 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šícha, Vojtěch
  Jazyková skladba pražské tiskařské produkce 16. století - přehledová studie.
  [The Languages of the Prague Printed Production of the 16th Century. A Synoptic Study.]
  Knihy a dějiny. Roč. 25, 1-2 (2018), s. 47-67. ISSN 1210-8510
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H015
  Klíčová slova: Prague * book printing * 16th century * Bohemica * language * national retrospective bibliography * Knihopis * Bibliography of Foreign-Language Printed Bohemica 1501-1800 * Knihověda.cz
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: Library science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291673
   

 3. 3. 0493659 - UCL-M 2019 CZ cze N - Článek v novinách
  Trávníček, Jiří - Eminger, Z. E.
  S Bohem mezi čtyřma očima.
  Katolický týdeník. Roč. 29, č. 25 (2018), s. 5. ISSN 0862-5557
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: poetry * language * prayer
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286989
   

 4. 4. 0489380 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pavlas, Petr
  Slovo jako definice: Komenského logický purismus.
  [Word as a Definition: Comenius' Logical Purism.]
  Studia Comeniana et historica. Roč. 47, 97/98 (2017), s. 55-72. ISSN 0323-2220
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Comenius * universal language * perfect language * definition * language planning
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283811
   

 5. 5. 0486673 - UJC-A 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Prošek, Martin
  Jazyková kultura - současný stav disciplíny.
  [Theory of Language Cultivation - Current Situation.]
  Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 101-107. ISBN 978-80-7494-365-2
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
  Klíčová slova: codification * concept of minimal intervention * language consulting * language cultivation * literary language
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282523
   

 6. 6. 0485437 - FLU-F 2018 RIV fre U - Uspořádání akce
  Koblížek, Tomáš
  Atelier linguistique de Prague /2./. Dire “Je”. Autour de la subjectivité linguistique.
  [Prague workshop in linguistics /2./. To say “Me”. On subjectivity in language.]
  [Prague, 24.11.2017-24.11.2017, (W-WRD 8/4)]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: language * subjectivity * appropriation * É. Benveniste
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280470
   

 7. 7. 0483832 - UJC-A 2018 cze U - Uspořádání akce
  Hejdová, Tereza - Poledňáková, Barbora
  Diachronní setkání Týnec.
  [Týnec nad Sázavou, 08.11.2017-10.11.2017, (K-CST 40)]
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Old Czech * Middle Ages * Early Modern Age * language * literature * history
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278991
   

 8. 8. 0483723 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kouba, Pavel
  Řeč a zjevnost.
  [Speech and Dis-closure.]
  Praha: OIKOYMENH, 2017. 77 s. Oikúmené. Malá řada, 22. ISBN 978-80-7298-526-5
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: language * speech * understanding * phenomenology * normative pragmatism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278924
   

 9. 9. 0483721 - FLU-F 2018 RIV CZ cze T - Překlad
  Chvatík, Ivan
  Martin Heidegger. Nač básníci? [Překlad].
  [Martin Heidegger. What are the poets for? [Translation].]
  [Heidegger, M.: Wozu Dichter? Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1977]. - Praha: Oikoymenh, 2017. Knihovna novověké tradice a současnosti, 95. ISBN 978-80-7298-243-1
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: being * language * nature * humans * angels * gods
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279018
   

 10. 10. 0483438 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Puc, Jan
  Řečí poznávat a řečí tvořit. K fenomenologii jazykových výrazů.
  [Speech as cognition and speech as creation. Toward a phenomenology of linguistic expressions.]
  Kultura, umění a výchova. Roč. 5, č. 1 (2017). ISSN 2336-1824
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: phenomenology * speech * expression * language * Husserl * Merleau-Ponty
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=156
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278750