Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0350982 - UT-L 2011 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Doležel, Ivo - Karban, P. - Donátová, M. - Šolín, Pavel
  Integrodifferential approach to solution of eddy currents in linear structures with motion.
  Mathematics and Computers in Simulation. Roč. 80, č. 8 (2010), s. 1636-1646. ISSN 0378-4754
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: eddy currents * integrodifferential approach * numerical analysis
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 0.812, rok: 2010
  www.elsevier.com/locate/matcom
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190834
   

 2. 2. 0334722 - UT-L 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Donátová, M. - Karban, P. - Doležel, Ivo
  Optimal Distribution of Field Coils for Rotational Induction Heating of Cylindrical Workpiece.
  Fifth International Scientific Symposium Elektroenergetika 2009. Košice: Technical University of Košice, 2009, s. 63-68. ISBN 978-80-553-0237-9.
  [International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2009 /5./. Stará Lesná (SK), 23.09.2009-25.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: induction heating * nonferromagnetic ingot * integrodifferential approach
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  http://ee2009.fei.tuke.sk
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179378
   

 3. 3. 0088375 - UT-L 2008 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Karban, P. - Doležel, Ivo - Šolín, Pavel
  Modeling of Skin Effect by Higher-Order Integrodifferential Approach.
  [Modelování povrchového jevu integrodiferenciální metodou vyšších řádů.]
  IVth International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2007. Košice: Technical University of Košice, 2007, s. 116-120. ISBN 978-80-8073-844-0.
  [International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2007 /4./. Stará Lesná (SK), 19.09.2007-21.09.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496; GA ČR GA102/05/0629
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: skin effect * integrodifferential approach * mathematical model
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  http://ee2007.fei.tuke.sk/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149924
   

 4. 4. 0088309 - UT-L 2008 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Doležel, Ivo - Karban, P. - Ulrych, B.
  Integrodifferential Approach to Modeling of Eddy Currents in Low-Frequency Electromagnetic Systems with Motion.
  [Integrodiferenciální přístup k modelování vířivých proudů v nízkokmitočtových elektromagnetických systémech s pohybem.]
  Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce. Rydzyna: Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2007, s. 39-41. ISSN 1233-3336.
  [Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce /17./. Rydzyna (PL), 18.06.2007-20.06.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA102/05/0629; GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: eddy currents * linear systems * integrodifferential approach
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149881
   

 5. 5. 0088274 - UT-L 2008 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Karban, P. - Ulrych, B. - Doležel, Ivo
  Modeling of a Linear Electrodynamic Launcher by Integrodifferential Method.
  [Modelování lineárního elektrodynamického akcelerátoru integrodiferenciální metodou.]
  XII Conference on Application of Computers in Electrical Engineering. Poznan: Poznan University of Technology, 2007, s. 7-8. ISBN 978-83-923978-4-7.
  [Conference on Application of Computers in Electrical Engineering /12./. Poznan (PL), 16.04.2007-18.04.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: induction accelerator * integrodifferential approach * numerical analysis
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149853
   

 6. 6. 0088268 - UT-L 2008 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Doležel, Ivo - Karban, P. - Ulrych, B.
  Modeling of Internal Parameters of Massive Conductors Carrying Time-Varying Currents Using Integrodifferential Approach.
  [Modelování vnitřních parametrů masivních vodičů protékajících časově proměnnými proudy v integrodiferenciálním přiblížení.]
  30th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory SPETO’06. Gliwice-Ustron: Politechnika Slaska, 2007, s. 31-32. ISBN 978-83-85940-29-6.
  [International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory SPETO’06 /30./. Gliwice-Ustron (PL), 23.05.2007-26.05.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA102/05/0629
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: internal parameters * integrodifferential approach * numerical analysis
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  www.icspeto.polsl.gliwice.pl
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149849