Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0492069 - SOU-Z 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
  Uhde, Zuzana - Ezzeddine, P.
  Transnational Migration: Borders and Global Justice.
  [Praha, 30.05.2018, (K-WRD 78/25)]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: transnational migration * transdciplinarity * borders * global justice
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Obor OECD: Sociology
  http://globalnikonflikty.cz/archives/1381
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285638
   

 2. 2. 0454899 - SOU-Z 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Křížková, Alena
  Konference Mezinárodní asociace pro feministickou ekonomii.
  Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 16, č. 2 (2015), s. 102-103 ISSN 1213-0028
  Grant CEP: GA ČR GA15-13766S
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: feminist economics * gender and powerty * gender and economic crisis * global justice
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255568
   

 3. 3. 0452563 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze R - Recenze
  Uhde, Zuzana
  Feministický příspěvek ke globální spravedlnosti.
  [Feminist contribution to global justice.]
  [Jaggar, A.: Gender and Global Justice. Cambridge: Polity Press. 2015]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 16, č. 2 (2015), s. 85-88 ISSN 1213-0028
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: gender * global justice
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253524
   

 4. 4. 0421435 - FLU-F 2014 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Hrubec, Marek
  An Articulation of Extra-Territorial Recognition: Toward International and Supranational Solutions of Global Poverty.
  Global Justice and the Politics of Recognition (International Political Theory). New York: Palgrave Macmillan, 2013 - (Burns, T.; Thompson, S.), s. 165-187. ISBN 978-0-230-20597-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: extra-territorial recognition * recognition * global justice
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227803
   

 5. 5. 0421410 - FLU-F 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hrubec, Marek
  Globální ne/spravedlnost.
  [Global In/justice.]
  Kritická teorie společnosti: Český kontext. Praha: Filosofia, 2013, s. 13-79. Filosofie a sociální vědy, 50. ISBN 978-80-7007-403-9
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: critical theory * global justice * justice
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227756
   

 6. 6. 0385977 - SOU-Z 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Uhde, Zuzana
  K významu interkulturního dialogu pro práva žen.
  [Towards the Meaning of Intercultural Dialogue for Rights of Women.]
  Interkulturní vojna a mír. Praha: Filosofia, 2012 - (Svoboda, J.; Štech, O.), s. 145-155. ISBN 978-80-7007-384-1
  Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: intercultural dialog * women´s rights * global justice
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215391
   

 7. 7. 0356473 - FLU-F 2011 RIV SK eng M - Část monografie knihy
  Hrubec, Marek
  Social Justice and Development in the Global Context.
  Overcoming Crisis - Creation of the New Model for Socio-Economic Development of Slovakia. Bratislava: Ekonóm, 2010, s. 73-98. ISBN 978-80-225-2882-5
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06013
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: social justice * development * global justice
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194987
   

 8. 8. 0351599 - FLU-F 2011 US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hrubec, Marek
  Unrecognized Rights-Agents, Misrecognized Rights-Holders: Social Justice in the Global Context.
  Contested terrains of globalization : conference documents : selected papers delivered at the 6th annual Conference of the Global Studies Association. Chicago: Global Studies Association, 2007 - (Harris, J.; Selzys, V.), s. 27-49
  [6th annual Conference of the Global Studies Association. Irvine (US), 17.05.2007-20.05.2007]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06013
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: extra-territorial recognition * global justice * global poor
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191315
   

 9. 9. 0351596 - FLU-F 2011 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Hrubec, Marek
  The Law of Peoples and Global Justice.
  Human Affairs. Roč. 20, č. 2 (2010), s. 135-150 ISSN 1210-3055
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06013
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: international justice * global justice * Rawls * recognition
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191313
   

 10. 10. 0351595 - FLU-F 2011 RIV CN eng, chi J - Článek v odborném periodiku
  Hrubec, Marek
  The Formulation of Extra-Territorial Recognition.
  Foreign Theoretical Trends. Roč. 1, č. 1 (2010), s. 65-72 ISSN 1674-1277
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06013
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: global justice * extra-territorial recognition
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191312