Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0472156 - UJC-A 2017 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štěpán, Pavel
  Emotional Expressivity in Czech Toponymy.
  Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences Glasgow, 25-29 August 2014. Glasgow: University of Glasgow, 2016 - (Hough, C.; Izdebska, D.), s. 169-175. ISBN 978-0-85261-947-6.
  [International Congress of Onomastic Sciences /25./. Glasgow (GB), 25.08.2014-29.08.2014]
  Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: onomastics * toponyms * emotional expressivity * metaphor * folk etymology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://www.icos2014.com/wp-content/uploads/icos2014_vol_2.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269591
   

 2. 2. 0460785 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kloferová, Stanislava
  K lidové etymologii v nářečích.
  [On Folk Etymology in Czech Dialects.]
  Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 70-76. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
  [Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2014-23.04.2014]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
  Klíčová slova: bohemistics * dialectology * onomastics * dialect vocabulary * folk etymology * Czech-German language contacts
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260785
   

 3. 3. 0444630 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kloferová, Stanislava
  Dobrodružství dialektologie: bur, burák, burášek, ořech, oříšek.
  [Adventure in dialectology: bur, burák, burášek, ořech, oříšek.]
  Naše řeč. Roč. 98, č. 2 (2015), s. 71-78 ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
  Klíčová slova: Czech-German dialectal contacts * dialectal dictionary * dialectism * folk etymology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247120
   

 4. 4. 0429393 - UJC-A 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kloferová, Stanislava
  Hádky o Hádky ( k lidové etymologii v pomístních jménech).
  [Quarrels about Hádky (on folk etymology in minor place names).]
  Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Minářová, E.; Sochorová, D.; Zítková, J.), s. 122-126. ISBN 978-80-210-6631-1
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
  Klíčová slova: dialectology * onomastics * minor place names * folk etymology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234556
   

 5. 5. 0426466 - UJC-A 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
  Konečná, Sabina
  K výkladu místního jména Jestřebí.
  [Etymology of the Toponym Jestřebí.]
  Sborník Muzea Blansko 2013. Blansko: Muzeum Blanska, 2013 - (Koudelka, M.), s. 78-79. ISBN 978-80-86951-20-1
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: place names * etymology, * folk etymology * Jestřebí
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232187
   

 6. 6. 0388268 - UJC-A 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kloferová, Stanislava
  Onymický a dialektologický areál: paralelnost či identičnost?.
  [Onymic and Dialect Area: Parallelism or Identity.]
  Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011 - (Holub, Z.; Sukač, R.), s. 164-172. ISBN 978-80-7248-773-8.
  [Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Opava (CZ), 22.06.2010-24.06.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Klíčová slova: dialectology * onomastics * linguistic areal * language map * folk etymology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0217885
   

 7. 7. 0381037 - UJC-A 2013 RIV CZ cze R - Recenze
  Janyšková, Ilona
  Lidová etymologie v češtině.
  [Folk etymology in Czech.]
  [Rejzek, J.: Lidová etymologie v češtině. Praha, 2009. 144 s]. Naše řeč. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Roč. 95, č. 4 (2012), s. 212-214 ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: linguistics * Slavonic studies * folk etymology * Czech language
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0211597
   

 8. 8. 0349518 - UJC-A 2011 RIV SI ger J - Článek v odborném periodiku
  Kloferová, Stanislava
  Propriale und nichtpropriale Sprachareale: Einheit in der Vielfältigkeit.
  [Proprial and non-proprial linguistic areal. Unity in divergence.]
  Slavia Centralis. Roč. 3, č. 1 (2010), s. 52-60 ISSN 1855-6302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: dialectology * onomastics * linguistic areal * folk etymology * Moravia * Silesia
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189734