Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0483902 - BC-A 2018 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Blabolil, Petr - Bartoň, Daniel - Kočvara, Luboš - Tušer, Michal - Vejřík, Lukáš
  Zpráva z monitoringu populací sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) v evropsky významných lokalitách Nová Říše a Podtrosecká údolí.
  [Report from the monitoring of Danubian spined loach (Cobitis elongatoides) populations in special areas of conservation of Nová Říše and Podtrosecká údolí.]
  České Budějovice: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2017. 39 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: fish monitoring * endangered species * conservation
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Marine biology, freshwater biology, limnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279078
   

 2. 2. 0483803 - BC-A 2018 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Blabolil, Petr - Jůza, Tomáš - Matěna, Josef - Muška, Milan - Peterka, Jiří - Říha, Milan - Vejřík, Lukáš
  Zpráva o stavu populací mníka jednovousého v nádržích Karhov, Lučina, Nýrsko a rybnících Zhejral a Obecník v roce 2016.
  [Report on the status of the burbot populations in the Karhov, Lučina, Nýrsko and Zhejral reservoirs and Obecník Pond in 2016.]
  České Budějovice: Povodí Vltavy, s. p., 2017. 47 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: fish monitoring * endangered species * stocking
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Obor OECD: Marine biology, freshwater biology, limnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279037
   

 3. 3. 0483413 - BU-J 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štěpánková, Jitka
  Myosotis stenophylla Knaf.
  [Myosotis stenophylla Knaf.]
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 52, č. 1 (2017), s. 102-102 ISSN 1211-5258
  Grant CEP: GA ČR GB14-36079G
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: floristics * distribution * endangered species
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Obor OECD: Plant sciences, botany
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278739
   

 4. 4. 0483271 - BC-A 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Jaric, Ivan - Roberts, D.L. - Gessner, J. - Solow, A.R. - Courchamp, F.
  Science responses to IUCN Red Listing.
  PeerJ. Roč. 5, NOV (2017), č. článku e4025. ISSN 2167-8359
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: data deficient * critically endangered * IUCN Red List * endangered species * extinction risk
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Obor OECD: Zoology
  Impakt faktor: 2.177, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278640
   

 5. 5. 0471762 - BC-A 2017 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Miklín, J. - Beneš, Jiří - Dvorský, M. - Hejda, R. - Šebek, Pavel - Čížek, Lukáš
  Mapa „Ohniska biodiverzity nížinných lesů v České republice“.
  [Biodiversity hotspots of lowland woodlands in the Czech Republic.]
  Interní kód: 201664002 ; 2016
  Technické parametry: Elektronická mapa GIS. Výstup vznikl v rámci projektu Technologické agentury České republiky č. TB030MZP017 „Ověření postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče o druhově bohaté lesy (Natura 2000 a lesy chráněných území)“.
  Ekonomické parametry: typový projekt
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TB030MZP017
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: open woodlands * endangered species * forest ecology
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  http://baloun.entu.cas.cz/~cizek/TACR_SvetleLesyMapy/MapaOhnisekBiodiverzitySvetlychLesu/MapaOhnisekBiodiverzitySvetlychLesu_CR.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269140
   

 6. 6. 0471760 - BC-A 2017 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš - Hauck, David - Straka, M. - Trnka, F. - Sekerka, L. - Vávra, J. - Resl, K.
  Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu – Coleoptera (brouci).
  [Revisions of recent distribution and status of the missing red-list species – Coleoptera (Beetles).]
  Interní kód: 201664001 ; 2016
  Technické parametry: Elektronická mapa GIS. Výstup vznikl v rámci projektu Technologické agentury České republiky č. TB020MZP048 „Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu - Coleoptera (brouci)“.
  Ekonomické parametry: typový projekt
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TB020MZP048
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: red-list species * black book * endangered species
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  http://baloun.entu.cas.cz/~cizek/TACR_TB020MZP048_NezvestniBrouci/TACR_TB020MZP048%20_NezvestniBrouci_Mapa.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269139
   

 7. 7. 0471621 - BU-J 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Roleček, Jan - Roleček, J.
  Bývalá vojenská střelnice v lese Dráby u Vysokého Mýta – zanikající cenná lokalita bazifilních trávníků.
  [Abandoned military shooting range in Dráby forest near Vysoké Mýto (Eastern Bohemia) – a vanishing valuable site of basophilous grasslands.]
  Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie. Roč. 23, č. 1 (2016), s. 87-92 ISSN 1212-1460
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: Festuco-Brometea * endangered species * vegetation
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268978
   

 8. 8. 0471573 - BU-J 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Peterka, T. - Dítě, D. - Hájková, Petra - Hájek, M.
  Ověření výskytu suchopýru štíhlého (Eriophorum gracile) ve Žďárských vrších.
  [Confirmation of the occurence of Eriophorum gracile in the Žďárské vrchy Hills.]
  Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie. Roč. 23, č. 1 (2016), s. 47-56 ISSN 1212-1460
  Grant CEP: GA ČR GB14-36079G
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: the Bohemian-Moravian Highlands * endangered species * mires
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268949
   

 9. 9. 0471467 - BU-J 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štěpánková, Jitka
  Antennaria dioica - kociánek dvoudomý.
  [Antennaria dioica.]
  Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Roč. 56, č. 1 (2016), s. 7-8 ISSN 0139-8172
  Grant CEP: GA ČR GB14-36079G
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: floristics * distribution * endangered species
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268848
   

 10. 10. 0466533 - BC-A 2017 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Blabolil, Petr - Muška, Milan - Bartoň, Daniel - Kočvara, Luboš - Matěna, Josef - Soukalová, Kateřina - Vejříková, Ivana
  Zpráva z mapování výskytu sekavce podunajského v NPR Bohdanečský rybník, lomu Hostěradice a vybraných lokalitách v okolí..
  [The report on mapping of spined loach occurrence in national nature area Bohdanečský pond, quarry Hostěradice and selected nearby localities.]
  České Budějovice: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2016. 48 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: fish community composition * population density * endangered species
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264810